Intercommunale Leiedal

De Samenkomst, inspirerende trefavond door en voor de regio

Leiedal en haar huispartners nodigen je van harte uit op De Samenkomst op dinsdag 12 december, onze jaarlijkse trefavond boordevol inspiratie voor beleidsmakers, medewerkers, ondernemers en betrokkenen van de streek. In het kielzog van de expo Contrei prikkelen we jou om mee te bouwen aan de contouren van de toekomst. Stel zelf je programma samen: kies uit een mix van infosessies en proef van gesmaakte initiatieven bij de infomarkten. 

Inschrijven

De infosessies zijn intussen volzet en de inschrijvingen werden afgesloten. De infomarkten (rond de Partij voor de Gezonde Gemeente, de RenovatieCoach en Contrei) zijn wel vrij te bezoeken en uiteraard kan je je hieronder nog inschrijven voor de afsluitende netwerkreceptie! 

Programma

18u00   onthaal

18u30   openingsgesprek

Over de regiovisie als hefboom voor ontwikkeling na Contrei met Koen Byttebier (voorzitter Leiedal), Francis Benoit (burgemeester Kuurne), Tom Beunens (schepen Avelgem), Kim Van Belleghem (directeur W13) en Tom Vlaeminck (schepen Menen)

19u00   eerste reeks infosessies

 • Lokaal klimaatneutraal - Leiedal
  De regio Zuid-West-Vlaanderen staat voor een ingrijpende energietransitie. Die transitie is een gedeelde verantwoordelijkheid: van de individuele burger over de lokale besturen tot op streekniveau. Arne Vandendriessche (schepen Kortrijk) en Francis Watteeuw (schepen Kuurne) focussen op een aantal lokale initiatieven in hun stad of gemeente. 
 • Gezondheid tot de zesde macht - Logo Leieland
  Gezondheid in theorie en praktijk. Jan Seynhaeve (burgemeester Wevelgem), Wout Maddens (schepen Kortrijk), Jeremie Vaneeckhout (schepen Anzegem), Hedwig Hellemans (directeur CLB Groeninge) en Filiep De Vos (OCMW Wielsbeke) in een open debat waarin kruisbestuiving en het overschrijden van beleidsdomeinen centraal staat. We zoomen in op 6 speerpunten: Gezonde zorg- en welzijnsvoorzieningen, Gezonde publieke ruimte, Gezonde wijk, Gezond wonen, Gezondheid en veiligheid & Gezond klimaat.
 • Erfgoeddepot: doordachte en duurzame hub voor stad en streek - erfgoed zuidwest
  In het voorjaar van 2018 opent in Heule het Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen, een initiatief van erfgoed zuidwest, de Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen. Isabelle De Jaegere (musea en tentoonstellingen Kortrijk), Griet Vanryckegem (schepen Menen) en Tijs De Schacht (erfgoed zuidwest) doen jullie het gebouw, haar radicale klimaatprincipes, de samenwerking van gemeenten met erfgoedcollecties en de hefbomen tot een beter beheer ontdekken! 

19u45   Tweede reeks infosessies

 • Iedere gemeente een mobipunt - Leiedal
  Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (mobiliteits)functies elkaar ontmoeten en multimodaal vervoer mogelijk moet maken en promoten. Autodelen.net komt het concept nader toelichten en samen met Axel Weydts (schepen Kortrijk), Rik Vandevenne (Spiere-Helkijn) en Wim Monteyne (Zwevegem) zoomen we in op hoe de gemeenten hiermee aan de slag kunnen gaan.
 • Reflecties en debat over "Plannen voor plaats" - Leiedal
  Een selectie van fragmenten van de film "Plannen voor plaats" van de Vlaams Bouwmeester (regie: Nic Balthazar) wordt voorgelegd aan en besproken met experts en publiek.
 • Woonzorgcentrum Sint-Jozef als proeftuin voor vermaatschappelijkte zorg - W13
  De vermaatschappelijking van zorg gaat over het betrekken van burgers bij de organisatie van zorg. Het veronderstelt een zorgzame samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen en waarin iedereen, ook kwetsbare mensen, een zinvolle plaats kunnen vinden. Een sterk pleidooi voor meer sociale cohesie! Vanuit deze insteek treden Kris Vermael (directeur WZC Sint Jozef), Ingrid Laper (centrumleidster wijkteam Zuid - De Condé), Germain Desmet (Provinciale Tuinbouwschool Pottelberg) en Astrid Hermans (maatschappelijk werker bewonerszorg Hoog Mosscher) in debat.

20u30   receptie met netwerkmoment

Praktisch

De Samenkomst vindt plaats in de kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10 in Kortrijk.
Parkeren kan op de parkeerterreinen van Leiedal en Voka.