Intercommunale Leiedal

Vacatures

Leiedal is op zoek naar volgende profielen: 

1. Systeembeheerder m/v

Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Wij helpen onze aangesloten lokale besturen bij de uitvoering van diverse taken, o.m. op het vlak van e-government, smart cities, digitale communicatie, stedenbouw en mobiliteit, lokale en regionale economie, woonbeleid, herbestemming, milieu en grensoverschrijdende of Europese samenwerking. In opdracht van de gemeenten ontwikkelt en realiseert de intercommunale ook bedrijventerreinen, woonprojecten en herbestemmingsprojecten.

Functie

Je staat in voor het onderhoud en beheer van het lokale netwerk, de lokale serverinfrastructuur (fysiek en virtueel), de glasvezelverbindingen naar Belnet en de offsite back-upinfrastructuur. Daarnaast geef je interne IT-support aan de medewerkers van Leiedal en de huispartners (70 personen).

Profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma ICT of gelijkwaardig, aangevuld met aantoonbare ervaring of een gelijkaardig profiel met minimum 5 jaar relevante ervaring in systeembeheer.
 • Je kunt goed in teamverband werken.
 • Je bent leergierig, gericht op resultaat en kwaliteit en staat open voor verandering.
 • Zin voor initiatief, klantgerichtheid en besluitvaardigheid zijn jouw sterke troeven.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 • Je bent bereid deel te nemen aan psychotechnische proeven.

Competenties

 • Je kent Windows Server en Microsoft Active Directory door en door.
 • Je hebt een goede kennis van servervirtualisatie en storagesystemen.
 • Je hebt een grondige kennis van netwerkbeveiliging, antivirus- en firewallbeheer.
 • Je hebt een goede algemene praktische kennis van hardware en software.
 • Je hebt kennis van de organisatorische context van lokale overheden of bent bereid deze te verwerven. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een jong en dynamisch team en een collegiale sfeer binnen Leiedal.

 • Bediendencontract voor bepaalde duur (3 jaar) dat kan worden verlengd.
 • Weddeschaalniveau bachelor.
 • Een afwisselende job in een jong en multidisciplinair e-Gov-team binnen een dynamische werkomgeving.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, bijdrage in de kosten van het openbare woon-werkverkeer.
 • Een gunstige vakantieregeling.
 • Een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Procedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 9 november 2017 vanaf 15u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 14 of 15 november 2017: assessmentcenter
 • 24 november 2017 in de voormiddag: gesprek met de directie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur.

 Geïnteresseerd?

 Stuur je cv en motivatiebrief vóór 27 oktober 2017 naar het directiesecretariaat (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be).

 


  

2. Stedenbouwkundig ontwerper m/v

Leiedal wil haar team ruimte & leefomgeving verder uitbouwen en versterken. 

Slaag je erin verschillende ruimtelijke vragen te integreren in een overtuigend plan en innovatief ontwerp? Wens je mee te werken aan stedenbouwkundige ontwerpen, inrichtingsplannen, RUP’s, beeldkwaliteitsplannen en diverse projecten in onze streek? Kan je aan de hand van ontwerpend onderzoek stedenbouwkundige uitdagingen verkennen, verbeelden en omzetten naar uitvoering?

Ben je daarenboven een teamspeler, klantgericht en communicatief sterk? Naast een bediendencontract en tal van andere voordelen, bieden we je ook onze dynamische werkomgeving en uitgebreide opleidingsmogelijkheden. 

Functie

 • Je maakt stedenbouwkundige ontwerpen en plannen voor lokale besturen binnen het werkgebied van Leiedal (RUP’s, ontwerpend onderzoek, structuurplannen, inrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, locatieonderzoek, ontwerpen publieke ruimte... etc.).
 • Je onderzoekt en adviseert stedenbouwkundige vraagstukken. 
 • Tegelijk sta je ter beschikking van de aangesloten gemeenten voor diverse ruimtelijke adviezen. 

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of hebt flink wat ervaring opgebouwd. 
 • Ervaring met stedenbouwkundig ontwerpen strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma noodzakelijk voor de erkenning als ruimtelijk planner of bent bereid deze bijkomende opleiding te volgen. 

Competenties

 • Je kan efficiënt en planmatig werken.
 • Je bent proactief, dynamisch en neemt zelf graag initiatief.
 • Uiteraard ben je een teamspeler, klantgericht en communicatief sterk. 
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden.
 • Je hebt oog voor kwaliteit en bent zowel creatief als oplossingsgericht.
 • Je beschikt daarenboven over een sterke ontwerpcapaciteit.
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • En je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven.

Ons aanbod

 • Een uitdagende job in een gedreven en dynamische werkomgeving.
 • Een bediendencontract voor bepaalde duur (2 jaar), met een loon in overeenstemming met jouw opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • Een gunstige vakantieregeling.
 • Een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Procedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 18 oktober 2017 vanaf 15 uur: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 23 oktober 2017: assessment center (enkel en alleen op deze datum)
 • 27 oktober in de voormiddag: kennismaking met de directie 

De beslissing tot aanwerving zal genomen worden door de raad van bestuur op 27 oktober 2017. 

Interesse? 

Stuur jouw cv en motivatiebrief vóór 9 oktober 2017 naar het directiesecretariaat (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be). 

 
 

 

3. Projectcoördinator Woonbeleid m/v

De gemeenten Anzegem en Spiere-Helkijn en de stad Waregem starten begin 2018 met een intergemeentelijk project rond wonen. De bedoeling is hun lokaal woonbeleid te versterken. Hierbij zullen acties ondernomen worden om te werken aan een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod. Naast die acties wordt binnen het project ook sterk ingezet op het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen.

Functie

Als coördinator heb je een divers takenpakket: je organiseert woonoverleggen en betrekt verschillende partners bij het woonbeleid, je stelt zelf documenten op (bv. gemeentelijke heffingsreglementen rond leegstand en/of verwaarlozing, onderzoeksrapporten…), je werkt acties uit om de kwaliteit van het woonpatrimonium te verbeteren, je organiseert infomomenten voor de burger… Daarnaast zul je ook de loketbedienden in de gemeenten en stad ondersteunen zodat zij de inwoners vlot van dienst kunnen zijn. Af en toe zul je ook zelf rechtstreeks advies verlenen aan de burger.

Werkgever

Intercommunale Leiedal treedt op als initiatiefnemer van de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Anzegem en Spiere-Helkijn en de stad Waregem. Dat betekent concreet dat je behoort tot het personeel van Leiedal, maar dat je werkt in functie van het project voor de twee deelnemende gemeenten en de stad.

Inhoud

1. Projectcoördinatie

Bewaken van de voortgang van het project zodat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden.

Dit houdt onder meer in dat je: 

 • instaat voor het dagelijks beheer van het project
 • jaarplanningen en werkingsverslagen opmaakt
 • regelmatig evalueert of de uitgevoerde acties bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen van het project
 • het opvolgingsdossier voor een eventuele volgende subsidieaanvraag opmaakt

2. Uitvoeren van het woonbeleid

Operationaliseren van de doelstellingen en acties neergeschreven in het project in overleg met het beleid en ambtenaren van de betrokken gemeenten. 

Dit houdt in dat je werkt rond vier doelstellingen rond wonen, namelijk:

 • zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
 • werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
 • informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
 • ondersteunen van de lokale private huurmarkt

3. Informeren

Zowel de burger als de participerende besturen ondersteunen zodat ze correct geïnformeerd zijn over huisvesting. 

Dit houdt onder meer in dat je:

 • de wetgeving en trends goed opvolgt
 • assisteert bij het aanbieden van basisinformatie inzake huisvesting aan de burger
 • bekendmakingsacties en sensibiliseringsacties voorbereidt
 • infomomenten naar de burger toe organiseert
 • artikelen schrijft i.v.m. wonen, die verschijnen in de gemeentelijke bladen

4. Rapporteren

De intergemeentelijke werkgroep en de stuurgroep van het project rapporteren over de voortgang van het project en de gerealiseerde acties. 

Dit houdt onder meer in dat je:

 • op regelmatige basis rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project aan de hand van werkingsverslagen
 • de kosten die verbonden zijn aan bepaalde acties, steeds voorlegt aan de werk- of stuurgroep
 • een goed zicht verwerft op de diversiteit, participatiegraad… van de georganiseerde activiteiten

Profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelordiploma.
 • Je hebt een grondige kennis van de wetgeving over het thema wonen en huisvesting, of je bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven (wetten, decreten en besluiten over de thema’s huisvesting en wonen beheersen: Vlaamse wooncode, huurwet en kaderbesluit sociale huur, decreet grond- en pandenbeleid…).
 • Je bent vertrouwd met de sociale kaart en de opdracht van (sociale) woon- en welzijnsactoren.
 • Je hebt basiskennis over het gemeentedecreet, de gemeentelijke werking, overheidsopdrachten en administratief recht.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven) en een goede kennis van het Frans (spreken).
 • Aantoonbare ervaring in de huisvestingssector is een pluspunt.

Competenties

 • Je kunt verschillende taken efficiënt plannen en organiseren.
 • Je kunt anderen adviseren en leiding geven aan projecten.
 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je neemt graag initiatief, werkt integraal en innovatief.
 • Je hebt administratieve capaciteiten.
 • Je kunt efficiënt werken.
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven.

Specifieke arbeidsomstandigheden

Je hebt verschillende werkplaatsen: de intercommunale Leiedal, de stad Waregem, de gemeente Anzegem en de gemeente Spiere-Helkijn. Dit kan variëren naargelang de noden in de verschillende gemeenten. Je bent bereid om occasioneel buiten de diensturen te werken. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een eigen wagen ter beschikking. 

Je wordt aangesteld voor de duur van het subsidieproject. De vooropgestelde einddatum van het project dat nu opgestart wordt, is 31 december 2019. Mogelijk wordt het project verlengd tot eind 2025. In dat geval kan het contract worden verlengd na een goede evaluatie.

Ons aanbod

 • Een bediendencontract voor bepaalde duur, met een loon in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Fietsvergoeding woon-werkverkeer en bijdrage in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • Een gunstige vakantieregeling.
 • Permanente bijscholingsmogelijkheden.

Meer info over dit aanbod kan verkregen worden via onderstaande contactgegevens.

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef en technisch-inhoudelijk gesprek op 8 november 2017.
 • Assessment op 15 of 16 november 2017 bij Konvert in Brugge. (Konvert neemt hiervoor contact met je op).
 • Gesprek met de personeelsdelegatie van de raad van bestuur op 24 november 2017.

De beslissing tot aanwerving zal genomen worden door de raad van bestuur op 24 november 2017.

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatiebrief, samen met je cv, vóór 30 oktober 2017 naar het directiesecretariaat (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be).