Intercommunale Leiedal

Vacatures

STAFMEDEWERKER FINANCIEN EN BOEKHOUDING (m/v)

Intercommunale Leiedal zoekt een getalenteerde stafmedewerker financiën en boekhouding. Je ondersteunt vanuit je financiële en boekhoudkundige kennis de algemeen directeur en het managementteam. Je verleent advies en staat samen met de algemene diensten in voor de uitvoering en opvolging van het financieel beleid. Je draagt bij tot een effectief, efficiënt en zuinig beleid om zo ons beleidsplan mee te realiseren.

Je bent gedreven en hebt een brede interesse in alle financiële aspecten. Daarnaast ben je ook bereid operationele taken voor je rekening te nemen. Je kan de noden van een organisatie helder in kaart brengen en je weet het financieel beleid en beheer daar adequaat op af te stemmen.

Je komt terecht in een levendige, multidisciplinaire organisatie die haar sporen heeft verdiend in streekontwikkeling.

Je functie

Ondersteunen van de algemeen directeur en het managementteam in het financieel beleid en beheer. Dit houdt volgende aspecten in:

De meerjarenplanning, het budget

 • Financieel adviseren van de algemeen directeur en het managementteam op basis van indicatoren en maatschappelijke evoluties
 • Opmaken van de financiële nota van het meerjarenplan, jaarlijks budget en interne kredietaanpassingen
 • Het proces van de budgetopmaak aansturen en de coördinatoren ondersteunen bij de opmaak van hun budget

Financiële aspecten

 • Verzorgen van de financiële analyse en financiële beleidsadvisering
 • Verzorgen van het thesauriebeheer, schuld- en kasbeheer
 • Uitvoeren van de financiële aspecten van de genomen beleidsbeslissingen
 • Adviseren in verband met het efficiënt beheer van de financiële middelen en schulden
 • Begeleiden van de financiële berekeningen, zoals het bepalen van de uitgangspunten voor financieel model, bv. de toerekening van de werkingskosten in relatie tot de organisatiestructuur
 • Eindafrekening van projecten maken en evalueren op basis van alle geboekte kosten en opbrengsten
 • Opvolgen van subsidiedossiers in overleg met de betrokken projectleiders
 • Opvolgen van kosten en opbrengsten in vergelijking met de goedgekeurde begroting
 • Advies verlenen en anticiperen op de financiële en budgettaire weerslag en haalbaarheid van dossiers 

De boekhouding en de jaarrekeningen

 • Mee opmaken, opvolgen en afsluiten van de algemene en analytische boekhouding
 • Opmaken van de BTW-aangifte (binnen een gemengd BTW-statuut), inventaris, jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening, begroting en alle andere financiële documenten
 • Controleren van de uitgaven en betaalbaar stellen van de ontvangen facturen en rekeningen

Verantwoordelijkheid dragen voor de interne audit

 • Uitvoeren van de financiële audit
 • Opvolgen van opdrachten door de teamcoördinatoren
 • Ontwikkelen van algemene opvolgings- en controlesystemen, meer specifiek voor subsidiedossiers

Overleggen en communiceren

 • Zorgen dat alle medewerkers over de nodige informatie beschikken om hun taken op de financieel meest efficiënte wijze te kunnen uitvoeren
 • Actief deelnemen aan het managementteam voor financiële aspecten van dossiers/projecten

Je profiel

 • Je hebt een masteropleiding in een financieel-economische richting, of gelijkwaardig via ervaring en dit minimaal met acht jaar ervaring.
 • Je hebt een analytische geest, bent creatief en werkt oplossingsgericht.
 • Je bent uiteraard leergierig, gedreven, gericht op resultaat en kwaliteit en staat bovendien open voor verandering.
 • Je werkt graag zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Je bent bereid deel te nemen aan psychotechnische proeven.

Je kennis

 • Algemene financiële kennis en professionele boekhoudkundige kennis
 • Je hebt professionele ervaring in het werken met analytische boekhoudpakketten. Leiedal werkt met Microsoft Dynamics NAV (Navision).
 • Professionele Excelkennis
 • Fiscaliteit en financieringsmechanismen
 • Wetgeving op overheidsopdrachten
 • Juridische regelgeving i.v.m. wetgeving intercommunales
 • Algemene juridische kennis van vastgoedprojecten
 • Algemene kennis van personeelsadministratie en -financiën

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Weddeschaal op een gebruikelijk niveau
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer, gegarandeerd loon bij ziekte, ongeval en zwangerschapsrust (gedurende twaalf maanden)
 • Een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden

Selectieprocedure

 1. Schriftelijke proef en technisch-inhoudelijk gesprek op 8 maart 2017 vanaf 15u.
 2. Assessment Center op 14 maart 2017.
 3. Gesprek met de delegatie personeel van de raad van bestuur op 24 maart 2017.

De beslissing tot aanwerving zal genomen worden door de raad van bestuur op 24 maart 2017.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief, samen met je cv, vóór 3 maart 2017 naar het directiesecretariaat (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (Filip.Vanhaverbeke@leiedal.be).