Intercommunale Leiedal

Vacatures

Leiedal is op zoek naar volgende profielen: 

 

1. systeembeheerder m /v

Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Wij helpen onze aangesloten lokale besturen bij de uitvoering van diverse taken, o.m. op het vlak van e-Government, smart cities, digitale communicatie, stedenbouw en mobiliteit, lokale en regionale economie, woonbeleid, herbestemming, milieu en grensoverschrijdende of Europese samenwerking. In opdracht van de gemeenten ontwikkelt en realiseert de intercommunale ook bedrijventerreinen, woonprojecten en herbestemmingsprojecten.

Functie

Je staat in voor het onderhoud en beheer van een lokaal netwerk met 70 eindgebruikers en de lokale serverinfrastructuur (fysiek en virtueel), alsook de glasvezelverbindingen naar Belnet en de off-site backupinfrastructuur. Daarnaast geef je interne IT-support voor de eindgebruikers van Leiedal en de huispartners.

Profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma ICT of gelijkwaardig, aangevuld met aantoonbare ervaring of een gelijkaardig profiel met minimum 5 jaar relevante ervaring in systeembeheer.
 • Je bent communicatief vaardig en bereid in teamverband te werken.
 • Je bent leergierig, gericht op resultaat en kwaliteit en staat open voor verandering.
 • Zin voor initiatief, klantgerichtheid en besluitvaardigheid zijn jouw sterke troeven.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 • Je bent bereid deel te nemen aan psychotechnische proeven.

Competenties

 • Je bezit een grondige kennis van Windows server 2012 R2 en Microsoft Active Directory.
 • Je hebt een goede kennis van servervirtualisatie en storage-systemen.
 • Je hebt een grondige kennis van netwerkbeveiliging, antivirus en firewall-beheer.
 • Je hebt een goede algemene praktische kennis van hardware en software.
 • Je hebt kennis van de organisatorische context van lokale overheden of bent bereid deze te verwerven.

Ons aanbod

Je komt terecht in een jong en dynamisch team en een collegiale sfeer binnen Leiedal.

 • Bediendencontract voor bepaalde duur (3 jaar) dat kan verlengd worden
 • Weddeschaalniveau bachelor
 • Een afwisselende job in een jong en multidisciplinair e-Gov team binnen een dynamische werkomgeving
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer
 • Een gunstige vakantieregeling
 • Een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden

Procedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 6 september 2017 om 15 u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 12 of 14 september 2017: assessment center
 • 22 september 2017 in de voormiddag: gesprek met de directie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur.

Geïnteresseerd?

Stuur je cv en motivatiebrief, eventueel aangevuld met een portfolio vóór 24 augustus 2017 naar het directiesecretariaat (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be).

 

 2. projectcoördinator Beter Wonen - m/v

Doelstellingen van de functie

De gemeenten Anzegem en Spiere-Helkijn en de stad Waregem starten dit najaar met een intergemeentelijk project rond wonen. Als projectcoördinator operationaliseer je de doelstellingen en acties rond woonbeleid binnen het project, waarbij je samenwerkt met medewerkers uit Anzegem, Spiere-Helkijn en Waregem. Andere naburige gemeenten kunnen eventueel instappen in de loop van het project. 

Werkgever

Intercommunale Leiedal treedt op als initiatiefnemer van de intergemeentelijke samenwerking tussen Anzegem, Spiere-Helkijn en Waregem. Dit betekent concreet dat je tot het personeel van Leiedal behoort, maar dat je werkt in functie van het project voor de twee deelnemende gemeenten en de stad.

Functie-inhoud

Projectcoördinatie

Je bewaakt de voortgang van het project zodat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Instaat voor het dagelijkse beheer van het project
 • Jaarplanningen en werkingsverslagen opmaakt
 • Regelmatig evalueert of de uitgevoerde acties bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen van het project
 • Het opvolgingsdossier voor een eventuele volgende subsidieaanvraag opmaakt

Uitvoeren van het woonbeleid

Je operationaliseert de doelstellingen en acties neergeschreven in het project in overleg met het beleid en ambtenaren van de betrokken gemeenten. Dit houdt in dat je werkt rond vier doelstellingen rond wonen: 

 • Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
 • Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
 • Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
 • Ondersteunen van lokale private huurmarkt

Informeren

Je ondersteunt zowel de burger als de participerende besturen zodat ze correct geïnformeerd zijn over huisvesting. Dit houdt onder meer in dat je:

 • De wetgeving en trends goed opvolgt
 • Assisteert bij het aanbieden van basisinformatie inzake huisvesting aan de burger
 • Bekendmakingsacties en sensibiliseringsacties voorbereidt
 • Infomomenten naar de burger toe organiseert
 • Artikelen schrijft over wonen, die verschijnen in de gemeentelijke bladen

Rapporteren

Je rapporteert aan de intergemeentelijke werkgroep en de stuurgroep van het project over de voortgang van het project en de gerealiseerde acties. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Op regelmatige basis rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project aan de hand van werkingsverslagen
 • De kosten die verbonden zijn aan bepaalde acties, steeds voorlegt aan de werk- of stuurgroep
 • Een goed zicht verwerft op de diversiteit, participatiegraad… van de georganiseerde activiteiten

Profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelordiploma
 • Je hebt een grondige kennis van de wetgeving over het thema wonen en huisvesting (wetten, decreten en besluiten over de thema’s huisvesting en wonen: Vlaamse wooncode, huurwet en kaderbesluit sociale huur, decreet grond- en pandenbeleid…)
 • Je bent vertrouwd met de sociale kaart en de opdracht van (sociale) woon- en welzijnsactoren
 • Je hebt basiskennis over het gemeentedecreet, de gemeentelijke werking, overheidsopdrachten en administratief recht
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven) en een goede kennis van het Frans (spreken)
 • Aantoonbare ervaring in de huisvestingssector strekt tot aanbeveling

Competenties

 • Efficiënt plannen en organiseren
 • Adviseren en leiding geven aan projecten
 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je neemt graag initiatief, werkt integraal en innovatief
 • Je hebt administratieve capaciteiten
 • Je kan efficiënt werken
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven

Specifieke arbeidsomstandigheden

Je hebt verschillende werkplaatsen: de intercommunale Leiedal, de stad Waregem, de gemeente Anzegem en de gemeente Spiere-Helkijn. Dit kan variëren naargelang de noden in de verschillende gemeenten. Je bent bereid om occasioneel buiten de diensturen te werken. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een eigen wagen ter beschikking.

Je wordt aangesteld voor de duur van het subsidieproject. De vooropgestelde einddatum van het project dat nu opgestart wordt, is 31 december 2019. Mogelijk wordt het project verlengd. In dat geval kan het contract worden verlengd mits een gunstige evaluatie.

Ons aanbod

 • Een bediendencontract voor bepaalde duur, met een loon in overeenstemming met je opleiding en ervaring (in het kader van het subsidieproject werd een maximum brutojaarloon inclusief wettelijk vakantiegeld, dertiende maand, maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering vastgelegd van 62.000 euro)
 • Fietsvergoeding woon-werkverkeer en tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer
 • Een gunstige vakantieregeling
 • Permanente bijscholingsmogelijkheden

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef en technisch-inhoudelijk gesprek op 8 september 2017 vanaf 15u
 • Assessment op donderdag 14 september 2017
 • Gesprek met de personeelsdelegatie van de raad van bestuur op vrijdag 22 september 2017

De beslissing tot aanwerving zal genomen worden door de raad van bestuur op vrijdag 22 september 2017.

Geïnteresseerd? 

Stuur je motivatiebrief, samen met je cv, vóór 21 augustus 2017 naar het directiesecretariaat (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be).