Evolis II

pasfoto anthony bouckaert leiedal

Projectcoördinatie
Anthony Bouckaert
projectmanager

kantoren leiedal

Info en kandidaatstelling
Ruimte om te ondernemen
Verkoop
0

Ligging

Planning

Evolis II wordt een nieuwe realisatie van Leiedal.

Het totale projectgebied van Evolis II beslaat circa 20 ha en ligt tussen de bestaande bedrijventerreinen Evolis I en De Pluim, die voor wat betreft regionale bedrijfskavels quasi uitverkocht zijn.

Ook hier ambieert Leiedal de ontwikkeling van een kwaliteitsvol en innovatief bedrijventerrein.

De planning ziet er als volgt uit:

  • 2022: Verwerving gronden
  • 2023: Archeologisch onderzoek
  • 2024: Vergunningstraject
  • 2025: Uitvoering groen- en infrastructuurwerken
  • 2025-2026: Actualisatie kandidatenlijst en opstart verkoop van de bedrijfspercelen.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via verkoop@leiedal.be.