Intercommunale Leiedal

Nelca Lendelede

nelcasimulatietot.jpg

Nuttige info en voorwaarden 

 

In 2011 kocht Leiedal de site Nelca te Lendelede aan. Het 10 hectare grote terrein was vroeger eigendom van de textielgroep Dejaeghere, die in 2007 in faling ging. Sindsdien ligt deze uitgestrekte site er verlaten en verwaarloosd bij tot grote ergernis van de Lendeleedse bevolking. De reconversie van deze oude site is dan ook een hele uitdaging, die Leiedal samen met het gemeentebestuur van Lendelede wil aangaan.

Dit megaproject moet in de toekomst het nieuwe kloppende hart van de gemeente worden, waar het aangenaam wonen en werken is. 

Inrichting

De site is een strategische site voor de gemeente Lendelede omwille van de schaal (10 ha), de ligging (vlakbij het centrum) en het eigendomsstatuut (publieke eigendom). Ze situeert zich ten noorden en zuiden van de Stationsstraat, ten westen van het spoor en ten zuiden van de Rozebeeksestraat.

De gemeente Lendelede heeft de ambitie om de site Nelca te herontwikkelen als een volwaardig en kwaliteitsvol deel van het dorp. Dit betekent dat er een diversiteit aan functies beoogd wordt, die samen moeten geïntegreerd worden in de bestaande structuur en die beantwoorden noden van het dorp.

Op het terrein is er plaats voor 7,1 ha kmo's, 29 woningen langs de Stationsstraat, een kwalitatief openbaar domein en een nieuwe verbindingsweg.

Participatie met de buren

Dialoog met de omwonenden en inwoners van Lendelede is van cruciaal belang. Leiedal en de gemeente Lendelede betrokken actief de bevolking bij de herinrichting van de site, zowel aan de hand van algemene infomomenten voor alle Lendeledenaars als bij de concrete inrichting van het publiek domein aan de Stationsstraat en de Emiel Neirynckstraat.

nelca bewonersoverleg  DSC_0089.JPG   DSC_0079.JPG