Intercommunale Leiedal

PPS-oproep Woonproject Peperstraat - Heule

Datum

Leiedal en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk realiseren samen het project Peperstraat, een nieuw eigentijds woonproject langs de Heulebeekvallei en vlak bij de dynamische dorpskern van Heule. Het project is vlot bereikbaar met de wagen, fiets of openbaar vervoer. Het centrum van de stad Kortrijk ligt op amper 3 km. Duurzaamheid, betaalbaarheid en hedendaagse architectuur zijn belangrijke pijlers in het streven naar een kwalitatieve woonontwikkeling.

Voor circa 58 van de in totaal 100 wooneenheden (blauwe delen op plan hierna) wensen Leiedal en de Stad Kortrijk met een private partner samen te werken. Leiedal en de Stad Kortrijk stellen de gronden via een recht van opstal ter beschikking aan de private partner, die er op basis van een PPS-overeenkomst het project realiseert. Bijzondere troeven van dit project voor de private ontwikkelaar zijn:

  • de ligging dicht bij het binnenkort volledig vernieuwde centrum van Heule
  • de vlotte ontsluiting via de R8
  • het verkavelingsplan is al opgemaakt
  • de infrastructuur en nutsleidingen zijn al gerealiseerd
  • het grootste deel van het projectgebied is erkend als "gebied geen archeologie", waardoor geen archeologienota vereist is
  • er kan worden gewerkt met een recht van opstal
  • de schaal van het project
  • Leiedal kan de uitgebreide lijst van geïnteresseerde kandidaat-kopers naar het PPS-project doorverwijzen 

De oproep gebeurt in twee fases: in de selectiefase selecteren Leiedal en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk maximaal drie deelnemers die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen. In de beoordelingsfase beoordelen Leiedal en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk de ingediende offertes met de bedoeling één of meerdere voorkeurinschrijvers aan te duiden. Geïnteresseerde partijen kunnen tot vrijdag 5 mei aan de selectiefase deelnemen. 

Info

Heeft u interesse in dit woonproject? Vul hier uw gegevens in en ontvang de link naar de online dataroom.

Uw contactpersoon: Françoise Maertens (fma@leiedal.be)