Intercommunale Leiedal

Stad Wervik zoekt nieuwe identiteit voor de Steenakker

De Steenakker heeft een belangrijke functie binnen het centrum van Wervik en fungeert momenteel louter als parkeerterrein.  De stad wil de Steenakker een nieuwe identiteit geven in het sociaal gebeuren. Zo wil het stadsbestuur de maximale ruimte ten behoeve van een multifunctioneel gebruik in balans brengen met de intimiteit die noodzakelijk is om het plein attractief en gezellig te maken op momenten dat er geen evenementen plaats vinden.

In de Gasstraat bevindt zich een braakliggend terrein, waar vroeger een gasfabriek gevestigd was. Hier wenst het stadsbestuur nieuwe parkeerruimte te voorzien, met een maximaal aantal parkeerplaatsen.   Aanpalend aan de gassite ligt de dienstensite Sint-Pol. Sedert 2014 huist daar het nieuw vredegerecht. Ook het politiekantoor en de bibliotheek situeren zich op deze locatie. Vanuit Sint-Pol beoogt het stasbestuur een doorsteek naar de gassite voor fietsers en voetgangers.

 

Gezocht: ontwerper voor de ontwikkeling en heraanleg 

Als verlengstuk van de gemeentebesturen helpt Leiedal de stad Wervik in haar zoektocht naar de meest geschikte partner voor de ontwikkeling en de heraanleg van de omgeving Steenakker, waarbij een doorsteek en een link wordt voorzien met de site Sint–Pol. Zie luchtfoto hierboven.

De oproep gebeurt in twee fases: in de selectiefase selecteren Leiedal en de stad Wervik minimum 3 en maximaal 5 deelnemers die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen.

Interesse in dit project?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot en met 22 januari 2018 (uiterlijk 12uur) hun kandidatuur indienen.

Vul hier uw gegevens in en ontvang de link naar de online dataroom.

Contactpersoon