Anzegem wil jouw mening over mobiliteit

Anzegem - Zachte Ring - Gijzelbrechtegem landschap-2.jpg

Het huidige mobiliteitsplan van Anzegem dateert al van 2011. Sindsdien is er heel wat veranderd in onze gemeente, en dus is dat plan aan herziening toe. Omdat mobiliteit een zaak is van iedereen, wil Anzegem alle inwoners en belanghebbenden betrekken. Daarom organiseert de gemeente een online bevraging over verschillende thema’s, om zo tot een nieuw en breedgedragen mobiliteitsplan te komen.

Hoe kijkt Anzegem naar haar mobiliteit nu en in de toekomst? Sinds het mobiliteitsplan van 2011 is de gemeente hier en daar flink veranderd. Er werden verschillende hoofdwegen heringericht, de eerste stappen zijn gezet om een nieuw gemeentepunt uit te werken, straks is er De Voerman als nieuw kloppend hart in de gemeente... Maar ook op het vlak van mobiliteit bewoog en beweegt er nog steeds heel veel. Hoog tijd dus om het mobiliteitsplan aan te passen aan al die nieuwe ontwikkelingen.
 

Naar de enquête

Veilig, vlot en leefbaar

We fietsen alsmaar meer en ook sneller. Daarom werkte de gemeente aan betere fietsinfrastructuur, de uitbouw van een lokaal fietsnetwerk en de invoering van fietsstraten. Tegelijk verdient de verkeersleefbaarheid binnen het woonweefsel van Anzegem ook steeds meer aandacht. Daarom heeft Anzegem een zone 30 uitgebouwd en verschillende straten en pleinen verkeersveiliger heringericht. Maar er zijn ook bovenlokale ontwikkelingen die een invloed uitoefenen op de lokale mobiliteit, zoals een nieuwe wegcategorisering, een omleiding of het afsluiten van overwegen.

In het vernieuwde mobiliteitsplan willen we de nadruk leggen op veilige, vlotte verplaatsingen en op aangenaam wonen. Vlottere circulatie, leefbare wijken met ruimte voor voetgangers en fietsers en een fietsveiliger landelijk gebied krijgen de hoofdrol.

Wat denk je zelf?

Om tot een gedragen plan te komen, wil de gemeente alle inwoners betrekken. Ze doet dat door een interactieve bevraging te organiseren waarin wordt gepeild naar de visie van onze inwoners over thema’s als leefbaarheid, circulatie en parkeren. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel burgers als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid ...). Jouw mening telt dus! Vul de enquête hieronder in.

  • 1 Huidige: Algemeen
  • 2 Verplaatsingsgedrag
  • 3 Circulatie
  • 4 Leefbare wijken
  • 5 Fietsen
  • 6 Deelmobiliteit
  • 7 Thema's

 

Algemene info

Wonen er nog kinderen bij je thuis?