Intercommunale Leiedal

MIRAKEL

Zone voor lokale bedrijven
Beschikbaar binnen 5 jaar
Terug naar zoekpagina

Samen met het stadsbestuur van Waregem werkt de intercommunale Leiedal aan de herontwikkeling van de oude productiesite Deslee-Vanhoutte en later Annabel.

De site van ongeveer 2,4 hectare is gelegen langs de Mirakelstraat in Waregem (wijk Nieuwenhove). Site Mirakel wordt een keinschalige hedendaagse kmo-zone met kleinere percelen tot maximum 5000m².  

Het terrein is vandaag bestemd voor milieubelastende industrie, handel en kantoren. De nieuwe site moet een kleinschalige en kwalitatieve invulling krijgen, zodat de leefbaarheid van de Mirakelstraat niet onder druk komt te staan. Een zone voor kleine en middelgrote bedrijven vormt dan ook een passend alternatief voor de huidige milieubelastende industrie. We willen hier dus vooral bedrijven aantrekken die niet sterk verkeersgenererend zijn. 

Het jongste gebouw dateert van 1998, is 4800m² groot en verkeert nog in goede staat. Dit gebouw wordt bewaard en kan bijgevolg een nieuwe invulling krijgen. De andere gebouwen worden gesloopt en maken plaats voor een moderne infrastructuur . Leiedal heeft de ambitie om deze bedrijfssite aan te passen aan de hedendaagse normen. Daarom zullen nieuwe wegenis, rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en groen aangelegd worden.

Op site Mirakel zullen ongeveer een 8-tal kleine kmo-kavels mogelijk zijn, afhankelijk van de individuele ruimtevraag. Leiedal vermoedt de eerste bedrijfspercelen vanaf 2022 op de markt te brengen, weliswaar afhankelijk van voorafgaande onderzoeken zoals archeologie en sloop.

 
 

Ligging 

Deze nieuwe kmo-zone is gelegen in de Mirakelstraat 102, 8790 Waregem, meer bepaald in de wijk Nieuwenhove.

Op amper 7min of 3,7 km van de oprit E17 (waregem)

 

GPS-coördinaten N50 52.263, E 3 24.08

 

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen nog niet beschikbaar

Verkoop gepland vanaf einde 2022

Percelen van ca. 1.000m² tot max. 5000m²

Totale bruto oppervlakte: 2,3 ha

Totale netto oppervlakte: 1,4 ha.

Planning 

 • December 2017 - verwerving gronden
 • Burencontact : 18 april 2018 tussen 17u30 en 19u30 (op de site) 
 • Bevolkingsmoment : inzage toekomstplannen : datum nog te bepalen
 • eind 2018 - 2019 Start sloopwerken 
 • 2019-2021 - uitvoerings- en infrastructuurwerken
 • 2022 - opstart verkooppromotie

Faciliteiten en uitrusting 

Worden voorzien:

 • elektriciteit (hoogspanning en laagspanning)
 • gas (lage en middendruk)
 • water
 • gescheiden rioolstelsel
 • telecom en IT-kabels
 • wachtbuizen voor informatie- en communicatiesignalen
 • collectieve waterbuffering
 • parkmanagement (gemeenschappelijk groenonderhoud, signalisatie, ...)