Intercommunale Leiedal

Leiedal gaat voluit voor bedrijventerreinmanagement

Datum

Vlaanderen keurde twee projectvoorstellen goed van de intercommunale Leiedal rond bedrijventerreinmanagement. Voor het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid wordt € 162.363 financiële steun geboden voor interbedrijfssamenwerking en de oprichting van een bedrijventerreinvereniging, Kortrijk-Noord ontvangt hiervoor € 195.946 subsidies.

Hierdoor kan Leiedal samen met de partners de samenwerking tussen bedrijven stimuleren om gemeenschappelijke aandachtspunten duurzaam aan te pakken.  

Projectoproep Agentschap Ondernemen

Begin 2010 lanceerde het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid een projectoproep voor bedrijventerreinmanagement. Via de introductie of versterking van bedrijventerreinmanagement wil de Vlaamse Regering op zoveel mogelijk bedrijventerreinen in Vlaanderen diverse verduurzamingsinitiatieven initiëren.

Zowel bij de bedrijven op Wevelgem-Zuid als op Kortrijk-Noord was een groot draagvlak om in te zetten op bedrijventerreinmanagement. Leiedal heeft de krachten gebundeld in een projectvoorstel voor Wevelgem-Zuid en besliste deel te nemen aan het project voor Kortrijk-Noord. Zowel het dossier voor Wevelgem-Zuid als voor Kortrijk-Noord focust op een aantal concrete projecten rond interbedrijfssamenwerking en beoogt de oprichting van een bedrijventerreinvereniging. De oproep kon alvast op veel bijval rekenen. Vlaams Minister van Economie Kris Peeters keurde eind januari 24 van de 40 ingediende projecten goed, waaronder beide voorstellen voor onze regio.

Wevelgem-Zuid

Het project Wevelgem-Zuid werd op € 289.934 geraamd en ontvangt € 162.363 financiële ondersteuning. Leiedal zal samen met de gemeente Wevelgem het project cofinancieren voor een bedrag van € 86.980. Met deze steun worden de komende vier jaar concrete projecten opzetten rond communicatie, mobiliteit, milieu, facility management en veiligheid. Dit sluit aan bij de globale opwaardering van het terrein.

Kortrijk-Noord

Kortrijk_Noord.jpgHet dossier voor Kortrijk-Noord werd geschat op € 349.904 en ontvangt hiervoor € 195.946 subsidies. De gemeente Kuurne en de stad Kortrijk bieden cofinanciering.

Binnen dit project zal de vereniging "Kuurnse BedrijvenClub" de komende vijf jaar onder andere werken aan een centraal onthaal- en servicepunt. Zowel Leiedal, Kuurne, Kortrijk, Kanaal 127 en de POM West-Vlaanderen zullen deze vereniging bijstaan in de uitwerking van de verschillende deelprojecten.

Leiedal gaat volop voor bedrijventerreinmanagement

"Samenwerken tussen bedrijven loont", dat is een visie die Leiedal volop ondersteunt. Daarom vervult de intercommunale al een aantal jaren een pioniersrol op het vlak van parkmanagement en bedrijventerreinmanagement op de nieuw gerealiseerde bedrijventerreinen, zoals De Blokken en Esserstraat in Zwevegem en het Beneluxpark in Kortrijk. We willen verder werken aan het duurzame beheer van onze bedrijventerreinen en juichen de samenwerking tussen bedrijven op onze terreinen dan ook toe.