Beheersplannen beschermde monumenten

foto beheersplan oude vestingen menen

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan, een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn voor een beschermd goed. Zo'n beheersplan heeft als kernopdracht een visie op het beschermde erfgoed en het stappenplan om deze visie uit te voeren te ontwikkelen. Je kan er ook in één beweging toelating vragen voor terugkerende werken, of je erfgoed laten erkennen als ZEN-erfgoed. 

Een beheersplan omvat: 

  1. de identificatie en afbakening van de site
  2. een historische nota
  3. de inventarisatie van erfgoedelementen
  4. de beschrijving van de erfgoedwaarden
  5. de visie op het toekomstig beheer
  6. de opsomming en verantwoording van de beheersmaatregelen
  7. een voorstel van opvolging en evaluatie

De IOED Leiedal maakt beheersplannen op in opdracht voor lokale besturen. Zo maakt de IOED onder andere beheersplannen op voor het Sint-Arnolduspark in Anzegem, het stationsgebouw in Avelgem, de Stokerijmolen in Kuurne, de Vestingen in Menen, de oude kerk in Vichte, de Transfosite, de Priesterage en de Klockemolen in Zwevegem. 

Bram Lattré

Bram Lattré
stedenbouwkundig ontwerper