Intercommunale Leiedal

nieuw woonproject Bergkapel in Lendelede

Datum

Wie een nieuwe woning wenst te kopen of te bouwen, is in Lendelede aan het goede adres: naast het geplande woonproject op de voormalige site Nelca start Leiedal binnenkort met de ontwikkeling van de woonzone Bergkapel. Vanaf eind 2017 zullen een 50-tal gezinnen er hun eigen woondroom kunnen realiseren.

 

 

Nieuw woonproject Bergkapel

In samenwerking met het gemeentebestuur ontwikkelt intercommunale Leiedal binnenkort een nieuw woonproject tussen de Heulsestraat en Kuurnsestraat in Lendelede. Het woongebied is uitstekend gelegen: op wandelafstand van het dorpsplein en vlakbij het groengebied ter hoogte van Bergkapel ten zuiden van het centrum van Lendelede.

Het project draagt de naam ‘Bergkapel’, genoemd naar de vlakbijgelegen kapel. De verkaveling is vooral interessant voor gezinnen die met een eigen architect en aannemer een hedendaagse woning wensen te bouwen.

Verschillende bouwmogelijkheden in een groen kader

In de nieuwe verkaveling zullen bouwgronden te koop worden aangeboden voor zowel alleenstaande woningen als koppelwoningen. Er worden ook een beperkt aantal percelen voor rijwoningbouw verkocht. Langs de Heulsestraat komen ook een 15-tal appartementen.

Leiedal en het gemeentebestuur streven eveneens naar een kwalitatieve publieke ruimte, met voldoende aandacht voor groen. Zo is het de bedoeling om een aantal mooie en waardevolle bomen langs de Heulsestraat in de verkaveling te integreren. De geplande fiets- en wandelpaden zorgen voor een vlotte en aangename verbinding met de dorpskern en het toekomstig groengebied Bergkapel.

Ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak

Zoals bij de meeste ontwikkelingen moet ook voor dit woonproject een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen bepalen de bestemming, de inrichting en het beheer van de ruimte. Verwacht wordt dat het RUP begin 2016 definitief wordt goedgekeurd.

Timing

Ondertussen bereidt Leiedal een aantal essentiële stappen voor, zoals het archeologisch onderzoek op de site en de selectie van een ontwerper die samen met Leiedal de inrichting van de verkaveling zal vormgeven. De infrastructuurwerken worden in de loop van 2017 gepland. Vanaf eind 2017 start Leiedal met de verkoop.

Woonaanbod Leiedal

Op vraag van de gemeenten realiseert Leiedal sinds een aantal jaren opnieuw woonprojecten. Dit gebeurt met de nadruk op vernieuwende en aanvullende woonconcepten. Eén van deze concepten is het aanbieden van gronden aan particuliere bouwers die vrij zijn van architect, aannemer of promotor, zoals hier in Lendelede. Ontdek het actueel woonaanbod van Leiedal in de regio op www.leiedal.be/ruimteomtewonen.

Info

Wilt u op de hoogte blijven van het project - registreer u dan geheel vrijblijvend via ons contactformulier.