Intercommunale Leiedal balt de spieren om samen met nationale en internationale partners bedrijven aan te zetten hun uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Door CO2-arme technologieën op grote schaal te gaan gebruiken, maken bedrijven meer energiewinst en dragen ze bij aan de klimaatdoelstellingen. De Europese Unie erkent deze uitdaging en geeft 3,9 miljoen euro aan het BISEPS-project, een van de eerste goedgekeurde Interreg 2 Zeeën-projecten. BISEPS wordt gerund door een consortium van 8 partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Het project is officieel gelanceerd op 1 september 2016 en loopt tot 2020. 

Minder koolstofdioxide: Meer zuurstof voor klimaatneutrale regio

Het klimaat gaat in het rood, daar kunnen we niet meer omheen. Daarom moeten we onze CO2-uitstoot omlaag halen en dringend werk maken van hernieuwbare energie. Bedrijventerreinen spelen daarin een belangrijke rol. Als de vele bedrijven op de vaak uitgestrekte terreinen samen gaan voor hernieuwbare energie, levert dat een pak meer zuurstof op om de klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2020 willen we immers 20 percent minder CO2 en in 2050 moeten de 13 steden en gemeenten van de Leiedalregio klimaatneutraal zijn.

Zonnepanelen liggen voor de hand en zijn sowieso een slimme investering, maar misschien heeft een bedrijf ook warmteoverschotten die het kwijt kan aan andere bedrijven op het terrein. Ook windturbines kunnen winst opleveren voor meerdere bedrijven en wellicht is een smart grid of warmtenet een haalbare kaart. Ofwel kunnen bedrijven samen investeren in een energiecoöperatie. Duurzame energie opwekken waarbij iedereen wint: dat is de hoofdambitie en daarin wil Leiedal de bedrijven met het BISEPS-project ondersteunen.

 

BISEPS: Gespierde ambities

Wat willen we met het project doen?

  • lokale en internationale belemmeringen wegnemen
  • een beter aanbod voorzien aan koolstofarme technologieën en diensten (financiële, organisatorische, juridische) door de bedrijven energiepakketten aan te bieden
  • een generiek BISEPS-model ontwikkelen voor bedrijven zonder tijdrovende en dure haalbaarheidsstudies
     

Over de grenzen heen

BISEPS heet voluit "Business clusters Integrated Sustainable Energy Packages" en wordt geleid door Leiedal, samen met 7 andere partners uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Die partners zijn WVI, POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent, Métropole Européenne de Lille, CD2E, de gemeente Breda en de West Sussex County Council. De provincie West-Vlaanderen voorziet bijkomende financiële middelen.

In België legt het project zich toe op meer duurzame energieproductie bij kmo's op de bedrijventerreinen Kortrijk-Noord, Harelbeke-Zuid en Waregem-Zuid, maar ook in gebieden met een energie-intensieve industrie langs het kanaal Roeselare-Ooigem.

In Nederland werkt de gemeente Breda mee aan het project als een lokale netwerker die de markt faciliteert en stimuleert om te investeren in duurzame energie. Ook investeert Breda in de samenwerking tussen vooruitstrevende bedrijven op het gebied van duurzame energieopwekking en -besparing. In de toekomst kunnen deze koplopers een rol vervullen als ambassadeurs van duurzame energie.

In Frankrijk zet de intercommunale van Lille volop in op de identificatie van bedrijventerreinen om het BISEPS-model op uit te rollen. In een eerste stadium worden voorbeeldprojecten gemobiliseerd.

In het Verenigd Koninkrijk is Manor Royal Business District een van de grootste bedrijventerreinen in het zuidoosten van Engeland. Dankzij de groei van de laatste jaren is de vraag naar elektriciteit en warmte er sterk gestegen. Het BISEPS-project zal de vraag van energienetwerken helpen coördineren en het bedrijventerrein ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer gedecentraliseerd, lokaal geproduceerd en koolstofarm energiesysteem. Een stadsverwarmingsproject is het eerste initiatief.
 

BISEPS in cijfers

BISEPS loopt van september 2016 tot april 2020 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie West-Vlaanderen. Interreg 2 Zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma heeft een totale waarde aan projecten van 241 miljoen euro exclusief cofinanciering voor de periode 2014-2020.

Om projecten te realiseren die rechtstreeks bijdragen aan een van de specifieke doelstellingen (zoals koolstofarme technologieën) kan gebruik worden gemaakt van cofinanciering tot maximaal 60% van het totale projectbudget. 

Voor meer over het project, surf naar de site:
 

 

BISEPS