Intercommunale Leiedal

BISY

foto persconferentie.JPGIn het kader van het Doelstelling II-project Bisy, ontwikkelde Leiedal in samenwerking met wvi een innovatief bewegwijzeringsconcept. Het project omvat de realisatie van een fysiek bewegwijzeringssysteem op bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een centrale databank, die de begwegwijzeringsinfrastructuur digitaal aanstuurt.

Door in te stappen in dit ambitieus project, heeft Leiedal de dienstverlening aan bedrijven en bezoekers verhoogd, het beheer van bedrijventerreinen geoptimaliseerd en de mobiliteit op en rond de terreinen verbeterd.

Pilootprojecten Gullegem-Moorsele en Vichte Jagershoek

BISY2.jpgbisy02.jpg

Voor de implementatie van dit pilootproject werden in een eerste fase (2008-2010) twee bedrijventerreinen geïnventariseerd, nl. Gullegem-Moorsele en Vichte-Jagershoek. Doelstelling is om in een volgende fase de ontwikkelde methodiek toe te passen op alle bedrijventerreinen in beheer van Leiedal. Finaal zullen alle bedrijven geïntegreerd worden in een databank en uitgerust worden met het nieuwe signalisatiesysteem.

Op grotere bedrijventerreinen zoals Gullegem-Moorsele, werd aan de hoofdtoegang een infozone ingericht met een digitaal infobord. Op de kleinere bedrijventerreinen zoals Vichte-Jagershoek, kwam een infobord. Aan de hand van beide infokanalen worden bestuurders door een uniforme letter-cijfercominatie in kleur naar hun bestemming geleid langsheen het meest optimale traject. Dankzij dit ingenieus systeem kan Leiedal als terreinbeheerder de verkeersstromen per type voertuig sturen en bvb. een fietsverbinding vrijwaren van zwaar vrachtverkeer.

Centrale databank

Een centrale databank, gebaseerd op de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO), vormt het zenuwcentrum van het systeem. Door de dynamische aard van de bedrijvigheid wordt de databank permanent geactualiseerd, zowel met informatie van de gemeenten als van gevestigde bedrijven zelf. De locatiegegevens van bedrijven worden bijgehouden in het Geografisch Informatie Systeem. Dankzij de verwevenheid van data en kaarten hebben we een beter zicht op wie waar gevestigd is, met een efficiënt terreinbeheer tot gevolg.

Nieuwsbrieven

In het kader van het project werden al twee nieuwsbrieven gepubliceerd voor de bedrijventerreinen Vichte Jagershoek en Gullegem-Moorsele. Deze kan u hieronder downloaden:

- Bisy nieuwsbrief Vichte Jagershoek mei 2010;

- Bisy nieuwsbrief Gullegem-Moorsele augustus 2009.

Brochure

Een uitgebreide brochure van BISY kan u hier downloaden.

www.bisy.be

logo-Europe.gif logo-EFRO.giflogo-BISY.gif