Het COM³ project

Digitaal geactiveerde en getransformeerde kleine en middelgrote ondernemingen in plattelandsgebied maken het aantrekkelijker om er te wonen, werken en investeren. Lokale en regionale overheden hebben de juiste instrumenten en competenties nodig om bedrijven in plattelandsgebied te ondersteunen bij hun digitale transformatie. De COM³-partners ontwikkelen een uniek ondersteuningsmodel dat de lokale en regionale actoren versterkt en in staat stelt hun rol als facilitator en facilitator van innovatie te vervullen. Negen COM³-proefregio's in alle landen van de Noordzeeregio tonen de weg en testen de door de COM³-partners ontwikkelde oplossingen in de praktijk. COM³ is samen op weg gaan naar technologische en technologische plattelandsgebieden in de Noordzeeregio!

 

COM³ is een mind-shift, waarbij de nadruk ligt op de bemiddelende rol van de lokale en regionale overheden bij het verbeteren van de technologische gereedheid van plattelandsbedrijven en het benutten van het lokale potentieel voor plattelandsinnovatie en slimmere groei. Het project geeft aanleiding tot technologische plattelandsgebieden die gebouwd zijn op hun lokale milieu-, sociaaleconomische en culturele troeven. Door de kwetsbaarheid van plattelandsbedrijven en hun onzekerheid voor de snelle technologische veranderingen in combinatie met tekorten aan infrastructuur en competenties zijn zij vaak niet in staat om snel evoluerende technologieën effectief toe te passen. Om dit te verhelpen biedt COM³ een uniek model voor lokale en regionale overheden en stelt het hen in staat een dynamische omgeving te creëren voor bedrijven op het platteland door gebruik te maken van basis- en geavanceerde digitale technologieën. Het opleidings- en coachingmodel van COM³, de aangesloten hubs en de matchmaking & mapping initiatieven, gecombineerd met een begrijpelijke reeks regulerings-, financierings- en veiligheidsmaatregelen en opleidingen, zullen de structuren bieden die nodig zijn om kwetsbare kleine bedrijven te beschermen en om in de NSR technologische gebieden te creëren die door technologie worden ondersteund en een eigen merknaam krijgen. De COM³-partners testen de gezamenlijk ontwikkelde oplossingen in 9 regio's uit 7 NSR-landen. Zij creëren een NSR-routekaart en een platform voor de digitalisering van plattelandsbedrijven en bouwen er een grensoverschrijdende gemeenschap omheen. Dit zal resulteren in een toename van 15% van de invoering van technologie voor plattelandsbedrijven, gevolgd door een toename van het aandeel van ICT in het lokale/regionale BBP in de proefregio's.

COM³ en Leiedal

Gebruik van open data in product- en serviceontwerp

De regio Zuid-West-Vlaanderen staat bekend om zijn productontwerp. COM³-partners Intercommunale Leiedal en Designregio Kortrijk willen daarom met hun regionale pilot innovatie in productdesign-gerelateerde sectoren stimuleren.
Een sleutelelement van deze pilot is de ontwikkeling van een opendataplatform dat relevante regionale, geografische en statistische informatie integreert. Dit 'data-as-a-service' platform zal verschillende functionaliteiten hebben zoals het capteren van data, datatransformatie, datapublicatie, datavisualisatie en data-analyse. Het platform wordt gebruikt door de ontwerp- en creatieve industrie in de regio. Om potentiële gebruikers uit deze sectoren te ondersteunen, zal een coachingprogramma met betrekking tot het open dataplatform worden ontwikkeld. Regionale deskundige coaches zullen verantwoordelijk zijn voor de bewustmaking en het opbouwen van de competenties van lokale gemeenten en bedrijven met het oog op een effectief gebruik van de gegevens voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

 

Neem een kijkje op de officiële website

Partners

logostrip com3

pasfoto bieke blauwblomme

Contact
Bieke Blauwblomme
stafmedewerker technologie & digitale transformatie