De nieuwe snelwegen en paden tot onthaasting

5g

De komende decennia staat Zuid-West-Vlaanderen voor heel wat uitdagingen. Enerzijds is er een beperkte demografische groei, anderzijds botst een verdere ruimtelijke inname op de grenzen van het maatschappelijke, ruimtelijke en ecologische draagvlak. Bovendien moet onze regio anticiperen op de klimaatverandering. Dat vergt bijkomende inspanningen op het vlak van wonen, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, ruimte voor water, natuur en bos, duurzame voedselproductie, braindrain… Ook het verkeer rijdt zichzelf steeds meer vast. Dat veroorzaakt allerhande problemen op het vlak van milieu en samenleving en het bedreigt de optimale bereikbaarheid als belangrijke economische troef van deze regio. De vraag hoe Zuid-West-Vlaanderen zich duurzaam kan ontwikkelen en hoe slimme strategieën ons daarbij kunnen helpen heeft Leiedal in haar recente beleidsplan beantwoord met haar lokale besturen. Van fietssnelwegen, over watertransport voor goederen tot digitale snelwegen zoals 5G.