Intercommunale Leiedal

e-Government

De voorbije vijftien jaren heeft Leiedal een sterke werking uitgebouwd rond GIS, ICT, online shared services, webontwikkeling, e-Government en elektronische dienstverlening. Door deze kennis te laten valoriseren in de lokale besturen, verhogen we hun kostenefficiëntie en bestuurskracht. Innoveren blijft hierbij het sleutelwoord, door samen te werken in de regio, maar ook op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Daarnaast speelt Leiedal een actieve rol in het opzetten van een open datawerking in de regio. Open standaarden laten het uitwisselen van informatie door overheden makkelijk toe. Het openstellen en delen van overheidsdata met burgers en ondernemingen is een kans voor een transparant en duurzaam bestuur.

Leiedal blijft ook haar platformen, zoals de Digitale Regio Kortrijk, verbreden en verdiepen. Tegelijk bieden we ondersteuning door methodes van kanaalsturing en gebruikersonderzoek aan te bieden.