Intercommunale Leiedal

Kwaliteit en duurzaamheid via parkmanagement

In het verleden beperkte de rol van Leiedal als beheerder van bedrijventerreinen zich veelal tot een loutere controlefunctie op het naleven van de contractueel opgelegde voorwaarden door het gevestigde bedrijf. Het laatste decennium echter is ‘duurzame ontwikkeling' een maatschappelijke uitdaging geworden die zich in alle geledingen van de maatschappij laat gelden.

Voor de nieuwe bedrijventerreinen die de voorbije jaren werden ontwikkeld, heeft Leiedal een hele reeks maatregelen uitgewerkt die de kwaliteit, duurzaamheid en integratie in de omgeving aanzienlijk ten goede komen.

Twee pistes

In haar streven naar een hoger kwaliteits- en duurzaamheidsniveau bewandelt Leiedal twee pistes:

  • duurzame inrichting van nieuwe bedrijventerreinen
  • organiseren van duurzame bedrijfsprocessen en samenwerkingsvormen (i.s.m. POM W-Vl.)

Dit wordt veelal met de term ‘parkmanagement' aangeduid. Door de inzet van een Leiedalparkmanager, is er meer controle op het terrein, hebben de bedrijven één centraal aanspreekpunt en wordt meer gecommuniceerd met de gevestigde bedrijven.

20070423-103942-20061206_ZWE_Esserstraat_groenaanleg_030.jpg

Instrumenten 

  • inrichting van openbaar domein met oog voor duurzaamheid 
  • gemeenschappelijk groenonderhoud
  • organiseren van overleg tussen bedrijven onderling en Leiedal
  • gemeenschappelijke bewegwijzering
  • controle stedenbouwkundige voorschriften
  • etc.