Intercommunale Leiedal

Beneluxpark Hoog-Kortrijk

Aan de Beneluxlaan in Kortrijk werkt Leiedal, in samenspraak met het stadsbestuur van Kortrijk, aan de ontwikkeling van een 28 ha groot gebied als regionaal gemengde zone voor diensten en grootschalige kleinhandel. De gronden aansluitend aan Decathlon zijn gereserveerd voor grootschalige kleinhandel; de overige percelen worden conform het aanpalende Kennedypark, ingevuld als kantoren- en dienstenzone.

Inrichting 

20081121 - KOR7 - maquette 1.jpg

De inrichting van het Beneluxpark wordt optimaal aangewend om de belevingswaarde voor de omgeving te verhogen.

Voor een welbepaalde zone van het Beneluxpark heeft Leiedal het uniek concept van 'kantoren in het park' uitgedacht. Elk bedrijfsgebouw, met minimum footprint van 900m², zal als het ware deel uitmaken van een parkachtige omgeving waarbij feitelijke perceelsgrenzen niet direct waarneembaar zijn. Dit moet zowel naar medewerkers als naar klanten toe een extra troef voor de gevestigde bedrijven zijn. Langs de Beneluxlaan wordt er plaats voorzien voor een markant gebouw dat onder meer faciliteiten aanbiedt aan bedrijven in de buurt.

Huidige status

Beneluxpark 1e Fase is zo goed als uitverkocht. In de 2e fase, 'kantoren in het park' hebben er zich ondertussen al meerdere bedrijven gevestigd. 

Hier is nog ruimte voor enkele nieuwkomers.
 

Info 

Interesse? Contacteer cindy.deglorie@leiedal.be

Vind hier ook meer informatie, prijzen, beschikbaarheden en voorwaarden 

Hier kan u een filmpje bekijken van oud-directeur Karel Debaere over de vestiging van DIGroup op het Beneluxpark.