Intercommunale Leiedal

Emdeka Bellegem

Gezien de hoge nood aan ruimte voor lokale bedrijven, heeft Leiedal in het kader van haar reconversiebeleid de site Emdeka in juli 2008 aangekocht. Met dit reconversieproject wil Leiedal ruimte creëren voor lokale bedrijven in de regio.

Complex project 

Emdeka is een complex project. De site van ongeveer 2,3 ha groot bestaat uit vier aaneengebouwde loodsen en een klein kantoorgebouw. Een lekkende tank op de binnenkoer van het kantoor veroorzaakte enkele jaren geleden een bodemverontreining. Intussen werd hiervoor in opdracht van Leiedal het kantoorgebouw langs de Bellegemsestraat afgebroken en werd de bodem gesaneerd. De afbraakwerken voor de loodsen en fabrieksgebouwen gingen in februari 2014 van start en zijn intussen afgerond. Nadat alle administratieve procedures (bouwvergunning, subsidies en aanbesteding) doorlopen zijn, starten na het zomerverlof 2016 de eigenlijke infrastructuurwerken.

Emdeka.jpg

Inrichting 

Leiedal heeft de ambitie Emdeka om te vormen tot een hedendaagse bedrijfssite die zich perfect integreert in de buurt, met aandacht voor groen en verkeersveiligheid.

De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt enkel via een nieuw aangelegde weg, om complexe verkeerssituaties in de Manpadstraat te vermijden. Groene lanen en dichte groenschermen versterken de samenhang met de omgeving en dragen bij tot een betere beeldkwaliteit van het hele gebied.  Een doorkijk ter hoogte van het keerpunt op de nieuwe ontsluitingsweg zorgt voor een panoramisch uitzicht over het aanliggende waardevolle landschap.
Verder komt er op het terrein een gescheiden rioleringsstelsel met afzonderlijke afvoer van afval- en regenwater en ook een collectieve waterbuffering voor alle gevestigde bedrijven.

 

Info

Interesse? Contacteer cindy.deglorie@leiedal.be

Vind hier alle verdere informatie, prijzen en voorwaarden over dit project.

 

Blijf op de hoogte