Intercommunale Leiedal

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

De regio Kortrijk en Leiedal spelen al jaren een onmiskenbare rol in de vorming van een grensoverschrijdende metropool. Sinds een aantal jaren kreeg dit proces concreet vorm met de voorbereiding van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Wat?

In januari 2008 werd de Eurometropool officieel boven de doopvont gehouden. Deze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking vormt een gezamenlijk overleg- en beheersorgaan waarin alle 14 bevoegde overheden (waaronder Leiedal) uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren om de samenwerking tussen alle betrokken bestuursniveaus aan weerszijden van de Frans-Belgische grens te versterken en te verdiepen. De ambitie is om gezamenlijke projecten op te zetten met een tastbare meerwaarde voor de inwoners van het metropoolgebied.

Werkingsgebied EurometropoolWerkvelden en prioritaire acties

De 14 partners van de Eurometropool hebben een werkprogramma op touw gezet. Binnen zes thematische werkvelden (economie, mobiliteit, cultuur, dienstverlening aan de bevolking, territoriale strategie, economische ontwikkeling en werkgelegenheid) schoven de partners 12 prioritaire acties naar voor. Zes thematische werkgroepen, die de thematische werkvelden verder zullen uitdiepen, werden midden 2009 geïnstalleerd. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit afgevaardigden van de 14 aangesloten partners. Ze kunnen zich al dan niet laten bijstaan door experten.

Operationeel team

Het operationeel team van de Eurometropool, dat samengesteld is met medewerkers afkomstig uit Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië, wordt geleid door Stef Vande Meulebroucke, algemeen directeur. De kantoren van de Eurometropool zijn gelegen in het vroegere VOKA-gebouw aan het Casinoplein 10 te Kortrijk.