FOSSTER: naar één aanspreekpunt voor energetische renovaties in Vlaanderen

Binnen FOSSTER testen we de komende jaren het concept Vlaamse One Stop Shop voor Energetische Renovatie uit met complementaire ondersteuning en dito financiële instrumenten. Doel? Huiseigenaars nog meer ontzorgen om de renovatiegraad op te schalen en de Europese Green Deal te helpen waarmaken op het terrein. 

 

Vaststelling: Vlaamse woningen moeten energie-efficiënter

Vanuit de vaststelling dat de renovatiegraad van woningen in Vlaanderen te laag is om de energie-efficiëntie-doelstellingen te halen, dienden Leiedal en Welzijn 13, samen met zes partners, een projectvoorstel in bij Europa via het LIFE Clean Energy Transition programma. Het project heet FOSSTER en staat voor “Flemish One Stop Shop Towards Energy-efficient Renovation” of Vlaamse One Stop Shop voor Energetische Renovatie.

Doel: duidelijk aanspreekpunt voor energie

De bedoeling is om de bestaande fragmenten van one-stop-shop diensten van de Vlaamse Energiehuizen te integreren en structureel in te bedden in het Vlaamse landschap, zodat burgers één duidelijk aanspreekpunt hebben omtrent energie. 

Aanpak

De one-stop-shop benadering biedt een hele reeks van oplossingen om technische, financiële en organisatorische knelpunten van woningeigenaars weg te werken op weg naar een energetische renovatie van hun woning.  Verschillende Vlaamse Energiehuizen zullen binnen FOSSTER de krachten bundelen om een generiek one-stop-shop-model voor alle Vlaamse Energiehuizen te ontwikkelen en uit te rollen naar alle Energiehuizen in Vlaanderen.

In het generieke model wordt bepaald welk aanbod van diensten en de services nodig is, hun kwaliteitsstandaarden, methodieken om specifieke groepen te bedienen (vb. appartementen, middenklasse, huurwoningen…), de communicatie en marketing, etc. Daarnaast moet de capaciteit om woningeigenaars bij te staan omhoog, en zullen partnerschappen met o.m. de bouwsector en lokale besturen verder uitgebouwd worden. De Vlaamse Overheid (VEKA) neemt een faciliterende rol op.

Een g(r)oei(n)emorgen, Vlaanderen

Het project zal dus een heel concrete uitvoering krijgen en het werkmodel zal zo veel mogelijk gedeeld worden voor een zo groot mogelijk toepassingsgebied. Op die manier kunnen er in Vlaanderen (en later ook daarbuiten) steeds meer renovaties uitgevoerd worden met een groter vertrouwen en minder (al dan niet financiële) obstakels, die daarenboven ook meer diepgaande verbeteringen van het huizenbestand tot gevolg hebben. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van de Green Deal, waarin onze woningen steeds minder CO² zullen uitstoten en we dus kunnen denken aan een energieneutrale toekomst.

De partners in het project zijn:

  • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
  • Intercommunale Leiedal
  • IGEMO – Streekintercommunale – Wonen en energie
  • Energiehuis WVI - West Vlaanderen in Beweging
  • Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds Antwerpen
  • Kamp C – Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw
  • Energiehuis W13 - Wonen en energie
  • Stad Mechelen – Mechelen klimaatneutraal
  • Antwerp Management School

FOSSTER wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de EU.

Life logo europese unie

Dominiek Vandewiele

Dominiek Vandewiele
programmamanager energietransitie