OPENBA[A]R: gezamenlijke informatievergadering najaar 2021

Beste raadslid

De gezamenlijke informatievergadering OPENBA[A]R is een initiatief van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die actief zijn in Zuid-West-Vlaanderen. Jouw stad of gemeente is lid van één of meerdere van deze organisaties.

Het uitgangspunt van de gezamenlijke informatievergadering is dat je als gemeenteraadslid voldoende geïnformeerd wordt om, in de aanloop naar de algemene vergadering van de verschillende deelnemende organisaties, een zinvol debat te kunnen voeren in de gemeenteraad. 

De presentaties van de gezamenlijke informatievergadering van donderdag 21 oktober 2021 kun je hier raadplegen.