Glasvezel in K-orner

Leiedal helpt Zuid-West-Vlaanderen dynamisch en duurzaam uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Ook de aanleg van performante, slimme infrastructuur, zoals ook een autonoom glasvezelnetwerk behoort tot de uitdagingen van de intercommunale. Via CORA en in samenwerking met de Zweedse operator VX Fiber en Eurofiber, brengt Leiedal kennis en middelen naar de regio om een echt open access glasvezelnetwerk te realiseren.

Glasvezel voor communicatie (FTTH - Fiber To The Home, FTTB - Fiber To The Building) is essentieel in het digitaal toegankelijk maken en ontwikkelen van de regio. Met uitdagingen als 5G, Internet-of-Things, digitale dienstverlening, smart cities, smart grids, streamingdiensten, gaming… is het van essentieel belang dat een onderliggend robuust en betrouwbaar netwerk aanwezig is, open voor iedereen, zowel voor eindgebruikers als voor dienstenleveranciers. De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft de digitalisering in een nog hogere versnelling gebracht. Thuiswerk, digitaal vergaderen, webinars en virtuele congressen eisen steeds meer van het communicatienetwerk qua capaciteit en betrouwbaarheid. Het besef van deze uitdagingen creëert urgentie bij actoren op de telecommarkt en ook de Vlaamse en federale overheden onderzoeken de mogelijkheden.

Leiedal wacht niet af en initieerde zelf een pilot waarin een model van gedeelde glasvezel met het oog op versnelde uitrol, getest wordt. De business hub K-orner in Kortrijk leent zich als ideale locatie om een stap verder te gaan in het gedeeld gebruik van glasvezel. Bij een echte ‘open access glasvezel’ wordt niet alleen de glasvezel, maar ook de apparatuur of box -geïnstalleerd in het gebouw- door verschillende internet/service providers gedeeld, wat leidt tot een hogere kostenefficiëntie en een grotere flexibiliteit voor de eindgebruiker. Bovendien met optimaal gebruiksgemak, want een eventuele switch naar een andere service provider gebeurt volledig online. Net zoals we in België reeds vertrouwd zijn met een gemakkelijke switch tussen elektriciteitsleveranciers, zal deze pilot eveneens een switch van provider mogelijk zijn zonder nieuwe installatie, andere hardware of graafwerken nodig zijn. Deze open access pilot zal een model onderzoeken, toepassen en analyseren waarbij het eigenaarschap van de glasvezel niet langer alleen bij aanbieders van internetdiensten zelf ligt, maar ook bij steden, gemeenten, regio’s in combinatie onafhankelijke investeerdersgroepen of zelfs burgers. Een alternatief op het klassieke, gekende verhaal waarbij enkele grote operatoren zowel eigenaar zijn van de glasvezelinfrastructuur, daarnaast ook de rol van operator van het netwerk uitoefenen en er tot slot ook de diensten (internet, vaste/mobiele telefonie, tv) op
aanbieden.

Cora - K-orner - glasvezel - Hangar K

Voor de invulling van K-orner sloeg Leiedal de handen in elkaar met Hangar K, de cocreatiehub voor starters en scale-ups. Een perfecte setting om deze piloot rond glasvezel optimaal op te zetten, te testen en bij te sturen.

Met dit positief verhaal, waarin alle geïnteresseerde stakeholders kunnen meestappen, wil Leiedal een businessmodel ontwikkelen dat een antwoord zal bieden op hoe glasvezel versneld uitgerold kan worden, wat de rol van intercommunales, steden en gemeenten is, hoe het financieel model voor terugstroom van inkomsten van eindklant naar investeerders kan zorgen en daarbij garant staat kwalitatieve maar ook concurrentiële telecommarkt.