International final conference Circ-NSR - 19th of April 2023

Circ-NSR transnationaal final conference

Op 19 april 2023 sloot het partnerschap van het Interreg V B project Circ-NSR 3 jaar samenwerking af in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De slotconferentie was opgebouwd rond twee pijlers: circulaire economie en circulair bouwen, en het integer bestuur van circulaire economie projecten. Tijdens de voormiddag werd uitvoerig het kwaliteitsproject van De Stapel toegelicht door Bram Aerts (TRANS en KULeuven) en Ken De Cooman (BC Architects & Studies), een krachtig voorbeeld van de ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen.

Circ-NSR transnationaal final conference - Bram Aerts De Stapel

De zaak van de circulaire ondernemer werd gepleit door Chris Van de Voorde, stichter en zaakvoerder van JuuNoo.

Circ-NSR transnationaal final conference - Chris Van de Voorde - Junoo

En de inbedding van circulaire economie in de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling werd geïllustreerd door de experimenten in Hamburg en Helsinki, uitgevoerd in het kader van het CIRCuIT-project.

Circ-NSR transnationaal final conference - Kristin Kverneland - Stavanger
Circ-NSR transnationaal final conference
Circ-NSR transnationaal final conference

De morgen werd afgesloten door de vertegenwoordiger van de Europese commissaris, mevrouw Simeona Manova, die zich toelegt op de ontwikkeling van New European Bauhaus in Europa. Het verhaal van de stad Stavanger gaf een mooie inkijk in de NEB werking.

Circ-NSR transnationaal final conference

Wat de financiering van circulaire economie projecten betreft, gaf de heer Philipp Horn een helder overzicht van de verschillende EIB-instrumenten.

Circ-NSR transnationaal final conference

Met enkele kritische bemerkingen sloot de heer Filip Vanhaverbeke, directeur van de intercommunale Leiedal, de ochtendsessie af.

Circ-NSR transnationaal final conference

Met het oog op het integer beheren van circulaire economie projecten, werden de klokken geluid door mevrouw Jacqueline Cramer: als voorzitster van de Toezichtsraad van de Stichting Holland Circular Hotspot en op basis van haar jarenlange ervaring in diverse projecten in diverse landen, liet ze duidelijk verstaan dat er in de circulaire economie geen plaats is voor zonnekoningen. Integendeel, het verzoenen van diverse belangen en het gestadig opbouwen van een pragmatische samenwerking tussen de verschillende partijen is dan ook essentieel in het verhaal van de circulaire economie, dat veel verder gaat dan recycling. De rol van een belangenmakelaar werd dan ook duchtig onderlijnd.

Circ-NSR transnationaal final conference

Dat hiervoor competenties en menselijke empathie nodig zijn, bleek uit het CIRC RUR-project.

Circ-NSR transnationaal final conference

En om de vooruitgang en de efficiëntie van de samenwerking in  circulaire economie projecten regelmatig te toetsen, werd door het Circ-NSR partnerschap onder leiding van Mogens Michael Moller een circulaire economie governance toolbox ontwikkeld.

Circ-NSR transnationaal final conference
Circ-NSR transnationaal final conference
logo Circ-NSR