Intercommunale Leiedal

Investeren in de regio

Sinds 1960 werkt Leiedal aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Kortrijk. Onze regio kan vandaag terugvallen op een stevig verankerd economisch weefsel, maar willen we deze positie behouden of verstevigen, dan is het aantrekken van buitenlandse directe investeringen van cruciaal belang. Onder meer omwille van de creatie van werkgelegenheid en de instroom van kapitaal, technologie en knowhow.

Lees of bekijk de troeven van onze regio

Samen willen we hier sterker op inzetten:

Met de website www.investineurometropolis.eu lanceert de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai een platform waar toekomstige investeerders alle informatie vinden over beschikbare bedrijventerreinen, innovatiecentra, onderzoekscentra...

Met de brochure Invest in the Kortrijk region wil Leiedal de nationale en internationale spelers op de investeringsmarkt (zoals ambassades en consulaten, adviesbureaus, vestigingsconsultants en de Vlaamse econonomische vertegenwoordigers) een beter inzicht geven in de sterktes van de regio Kortrijk en hen aansporen om die troeven verder uit te dragen. Het zijn immers die actoren die internationale bedrijven begeleiden in hun zoektocht naar geschikte investeringslocaties.

In onderstaande folders vindt u naast een gedetailleerd overzicht van de streekeigen troeven ook een aantal speerpuntsectoren met groeipotentieel, die nu reeds in de regio Kortrijk sterk vertegenwoordigd zijn.

Een creatieve en dynamische regio/ a creative and dynamic region

Uitstekende toegankelijkheid/ outstanding accessibility 

Een netwerk van gespecialiseerde KMO's/ a network of specialised SME's 

De aanwezigheid van verschillende kenniscentra/ the presence of multiple knowledge centers 

 

Jong, gediplomeerd en meertalig personeel/ a young, qualified multilingual labor force