Wie waagt plons voor invulling historisch zwembad?

Published on 01/25/2022 - 08:43
groepsfoto persmoment invulling oud zwembad spiere

Durf jij je borst nat te maken om het oude zwembad van Spiere-Helkijn te vullen? Het gebouw baadt in authentieke charme en zoekt iemand die met een frisse duik in het verleden op de wipplank naar een duurzame toekomst wil springen. Intercommunale Leiedal en de gemeente lanceren daarom een oproep naar kandidaten met een idee voor een invulling op lange termijn.

In een niet eens zo ver verleden klaterde het oude zwembad van Spiere-Helkijn van de levendigheid. Die vergane glorie is straks helemaal terug van weggeweest: er wordt een masterplan voor de site opgemaakt en nu wacht het gebouw op een nieuwe, permanente invulling. Sinds Leiedal het oude zwembad heeft gekocht, hebben verschillende partijen interesse getoond om het blijvend uit te baten. “Het is sowieso een stevige investering,” zegt Leiedalvoorzitter Wout Maddens, “maar voor het Oud Zwembad is het kostenplaatje iets te hoog voor telkens een tijdelijke invulling. Daarom lanceert Leiedal een oproep om het monument en de omgeving beschikbaar te stellen voor een concessie op lange termijn.” 

Ideeënvijver

Geen waterige invulling dus, maar iets wat er jarenlang staat als een spreekwoordelijk (bad)huis. Het pand is beschermd als monument, en dus zijn er ook bepalingen opgenomen in het beschermingsbesluit. Toch zijn allerlei types van activiteiten en uitbating mogelijk, zolang je maar rekening houdt met de omgeving en de schaal van die omgeving. Het zwembad ligt immers in een bijzonder rustige, groene, bijna idyllische setting langs de Schelde, naast een belangrijke fietsroute. Je kunt als kandidaat dus mikken op fietsers, gezinnen, cultuurliefhebbers, ondernemers of een combinatie van alles. 

foto filip persmoment oud zwembad spiere

Masterplan

Voor de hele site heeft Leiedal een masterplan opgemaakt. Een plan met een doordachte klare lijn, ondergedompeld in dezelfde vloeiende charme als het originele gebouw en zijn omgeving. De inspiratie werd voor een stukje gehaald bij Fietsen door het Water in Bokrijk. In het masterplan voorziet de intercommunale onder meer een brandweg, een groenzone en een vijftiental parkeerplaatsen aan de achterzijde van het zwemdok. Dat dok wordt ook opgewaardeerd en samen met het gebouw vlot toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Aan Leiedal nu om het masterplan verder uit te werken in het kader van een eventuele realisatie in de loop van 2022-2023. 

foto burgemeester persmoment oud zwembad spiere

Procedure

“De bedoeling van de oproep is tot een concessieovereenkomst te komen voor in principe negen jaar,” verduidelijkt burgemeester Dirk Walraet. “In die overeenkomst worden randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot het publieke karakter en de erfgoedwaarde van het pand, het onderhoud van de binnen- en buitenruimte en van het groen, de inrichting en uitbating… De voorstellen worden beoordeeld op drie criteria: een sluitend en haalbaar businessplan, de inhoudelijke invulling en een plan van aanpak.” Wie zich geroepen voelt, kan zijn/haar kandidatuur tot 9 maart 2022 om 12 uur indienen.

Meer weten?

Neem gerust contact op met sitemanager Diana De Cat via diana.decat@leiedal.be

Interesse? Vraag hier het infodossier op:

foto persmoment oud zwembad spiere