Intercommunale Leiedal

Kleine Molen, een nieuwe wijk voor Wevelgem

 

Molendries

Project voorlopig on hold

 

In 2006 besliste de Vlaamse overheid om een grote oppervlakte landbouwgebied om te zetten in het nieuwe woongebied ‘Kleine Molen'. Na enkele jaren van intensief overleg en studiewerk heeft Leiedal in opdracht van de gemeente Wevelgem een grondige visie voor dit gebied uitgewerkt in het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Kleine Molen.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek bij dit RUP vond op zaterdag 10 december 2011 een infodag plaats. Klik hier voor meer info .

De Kleine Molen is een zeer groot gebied (circa 40 hectare) tussen de Gullegemstraat, de spoorweg en de autosnelweg naar Brugge. De komende tien à twintig jaar is er ruimte voor 500 nieuwe woningen, een 15-tal kleine en middelgrote bedrijven, een centraal park 'de Molendries' en een nieuwe spreidingsweg met tunnel onder de spoorweg.

Duurzaam en betaalbaar wonen

Met het RUP Kleine Molen schept de gemeente Wevelgem ruimte voor 500 nieuwe woningen. In uitvoering van haar woonplan kiest de gemeente voor een gezonde mix van woontypes: huizen en appartementen, sociaal en privaat, voor jong en minder jong. Door ook bewust te kiezen voor meer bescheiden kavels en voldoende sociale woningen wil de gemeente het wonen ook betaalbaar houden voor iedereen. 

 

kleine molen wonen

 

 

Elk deel van de nieuwe woonwijk verkrijgt haar eigen kwaliteiten en een sterke identiteit.  Zo engageert de gemeente zich om minimum 45 m² publiek groen te voorzien per woning. In het plan kiezen we voor één centrale groenzone van 2 hectare groot: ‘de Molendries’. Dit nieuwe wijkpark vormt niet alleen een groene zichtas op de beschermde Vanbutseles Molen, maar garandeert ook wat ademruimte op wandelafstand voor elke bewoner. In het noorden van het gebied, palend aan de Gullegemstraat is er ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen en recreatie. Daarin past bijvoorbeeld een carpoolparking of het nieuw onderkomen voor de tennisclub Bloemenhof.

Wevelgem kiest duidelijk voor kwaliteit en vernieuwing: de Molendries, collectieve tuinen, parkeerhavens, waterbuffers, zongericht verkavelen, fiets- en wandelroutes... Zo hopen we een duurzame wijk te bekomen, die niet alleen voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties een aangename leefomgeving kan bieden.

Ruimte om te werken

Naast wat ruimte voor kantoren, diensten, horeca en kleinhandel wil de gemeente in het gebied Kleine Molen ook extra ruimte scheppen voor bedrijvigheid. De bestaande bedrijven Jolipa (Kapellestraat) en Ghekiere (Bieststraat) kunnen zich verder ontplooien en zullen beter toegankelijk worden gemaakt via nieuwe wegen. Tussen beide bedrijven, parallel met de spoorweg, komt er binnen enkele jaren ook een nieuwe ambachtelijke bedrijvenzone van circa 5 hectare groot. De intercommunale Leiedal hoopt hier ruimte te creëren voor 10 tot 15 kleine en middelgrote bedrijven.

bedrijvenzone

Nieuwe spreidingsweg met tunnel

In het RUP Kleine Molen wordt ook het tracé vastgelegd voor de nieuwe spreidingsweg tussen de Gullegemstraat en de Kortrijkstraat. Om de spoorweg veilig te kunnen kruisen zal op dit tracé een tunnel worden aangelegd.  Deze nieuwe weg zal niet enkel het gebied Kleine Molen ontsluiten, maar zal op termijn ook het verkeer in Wevelgem beter kunnen spreiden. tunnel kleine molen

Door bovendien in te zetten op enkele veilige fiets- en wandelroutes wil de gemeente ook een alternatief bieden voor het drukke autoverkeer in Wevelgem. En aan De Lijn werd gevraagd om in de toekomst ook een nieuwe buslijn te plannen.

 

 

  

Wevelgem neemt het voortouw


De voorbije jaren kocht het gemeentebestuur ruim zes hectare grond in het gebied Kleine Molen. Zo maakt de gemeente zich sterk de cruciale keuzes van het RUP effectief te kunnen realiseren: de Molendries, 125 nieuwe sociale woningen, de spreidingsweg met tunnel...

OVERZICHT 11 - Stedelijk Wonen 2 (MR) ®_0.jpg 

 

 

 

 

Om de realisatie te sturen is ook een fasering uitgewerkt. Het gebied dat het dichtst aansluit bij de bestaande bebouwing van Wevelgem zal eerst worden ontwikkeld.  In 2012 wordt de procedure voor het RUP afgerond en kan een ontwerper voor de eerste wegeniswerken worden aangesteld. Vanaf 2015 kan de realisatie van de eerste fase starten. Zodra het tweede deel van de spreidingsweg met de tunnel rond is, kan de tweede fase opstarten. De totale ontwikkeling van de Kleine Molen kan tien tot twintig jaar duren.

Via de infokrant, website en andere kanalen zal de gemeente haar bewoners regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen in de ontwikkeling van de Kleine Molen. Heb je nu al interesse voor het project, vul hierna uw gegevens aan :