Klimaatadaptatie door water- en bodembeheer in het Leie-Schelde interfluvium

Vanuit klimaatadaptatie zijn de uitdagingen rond waterbeheer, bodemkwaliteit, landschapsbeheer en ontharding ondertussen voldoende gekend. Om de open ruimte toekomstbestendig te maken en om de duurzaamheid van de landbouw verder te verzekeren, is er een transitie nodig op het platteland in dialoog met alle actoren.

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten, samen met de provincie en de betrokken lokale besturen om hier concreet werk van te maken binnen het Interfluvium Leie-Schelde. Dit is het samenhangend openruimtegebied ten zuiden van de E17.

De noodzakelijke ingrepen zijn vaak gekend en al wetenschappelijk onderbouwd, maar dit betekent nog niet dat deze op het terrein gerealiseerd worden. Ten aanzien van de gebruikers, is er nood aan een sensibilisatie en communicatie, maar ook aan een brugfunctie, een vertrouwenspersoon die de zaken concretiseert, om effectief tot realisatie te komen. Er wordt ingezet op het creëren van draagvlak en het faciliteren richting uitvoering van waterbekkens, erosiemaatregelen, oeverranden, ontharding, ...

De 3 organisaties zetten in op draagvlakverbreding en begeleiding tot het niveau van uitvoering zowel in de landelijke kernen als in de open ruimte. De realisaties in dit openruimtegebied, waar landbouwers elkaar kennen en ervaringen uitwisselen, zullen de omslag in beweging zetten. Dit zal een grote inspanning vragen voor overleg, concretisering en persoonlijke contacten die we met dit PDPO-project kunnen waarmaken.

www.vlaanderen.be/pdpo

Logo PDPO
Logo Provincie West-Vlaanderen
Logo Leiedal
logo Inagro
Logo Boeren Natuur Vlaanderen
Logo Anzegem
Logo Avelgem
Logo Deerlijk
Logo Harelbeke
Logo Spiere-Helkijn
Logo Waregem
Logo Zwevegem