Klimaatbestendige vallei

afbeelding klimaatbestendige vallei gaverbeek

De Gaverbeek stroomt door vier gemeenten: Deerlijk, Harelbeke, Waregem en Zulte. De Gaverbeekvisie omvat echter het volledige deelbekken van de Gaverbeek, dus ook de vele zijbeken die ontspringen in onder meer Anzegem en Zwevegem. Het partnerschap wil een waterlandschap inrichten dat voldoende veerkrachtig is om de klimaatuitdagingen aan te gaan:

  • Inrichten van een robuust watersysteem met ruimte voor water om de regio te vrijwaren van overstromingen enerzijds en extreme droogte anderzijds
  • Duurzaam verankeren van landbouw in de Gaverbeekvallei door de waterbeschikbaarheid voor voedselproductie te verhogen en door erosie te voorkomen
  • Verhogen van het ecologische potentieel van het landschap aan de hand van ecologische doorgangen, groene oeverzones en beekbegeleidende landschapselementen
  • Voorzien van kwalitatieve publieke en open ruimte met water in de nabijheid van de bebouwde omgeving
  • Uitwerken van het recreatieve potentieel van de vallei voor veilige en landschappelijke fiets- en wandelroutes
kaart gaverbeekvisie