Leiepark

Woonproject Desselgem centrum

Thema

Wonen

Fase

Planvorming

Gemeente

Waregem

Actor

Particulier

Dit gebied, aangeduid als woonuitbreidingsgebied op het gewestplan, kan in de toekomst ontwikkeld worden als woonzone om de woonbehoefte van Waregemse gezinnen op te vangen. Er zijn geen concrete plannen voor dit gebied bekend.

Locatie