Intercommunale Leiedal

Lezingenreeks WinVorm 2017: slim omgaan met ruimte

Datum

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) wil ook in 2017 inspireren met een lezingenreeks. 

WinVorm 2017 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met een nieuwe reeks lezingen willen de organiserende partners opnieuw bijdragen aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie. 

Programma

Traditiegetrouw vinden de meeste lezingen plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge, Velodroomstraat 28. Het programma start telkens stipt om 9u30 en eindigt uiterlijk om 12u30. 

Enkel voor de lezing van 24 oktober trekken we naar de Budascoop in Kortrijk, met nadien een bezoek aan een tentoonstelling in de Budafabriek. Op 12 september gaan we spieken bij de noorderburen, in Rotterdam. Het programma voor 2017 kan je in bijlage vinden. 

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het bijgevoegd inschrijvingsformulier terug te bezorgen vóór 1 maart 2017, aan Heidi Van Elslande: h.vanelslande@wvi.be

Voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen bedraagt de deelnameprijs € 150. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest…) en deelnemers uit de privésector betalen € 250. Voor studenten is er een verlaagd tarief van € 25. 

We kijken er naar uit jullie talrijk te mogen begroeten op WinVorm 2017.