Intercommunale Leiedal

Lichtvisie West-Vlaams platteland

Lichtvisie

Het Provinciebestuur wil samen met Leiedal, de wvi en de VLM een voortrekkersrol opnemen rond kwaliteitsvolle en energiezuinige openbare verlichting. Deze partners werkten in 2010 samen aan een lichtvisie.

Het document brengt een aantal inzichten, ontwikkelingen en ervaringen samen. Deze lichtvisie wil een actief beleidsdocument voor West-Vlaanderen zijn, inzetbaar en toepasbaar voor iedereen die bevoegd en betrokken is bij openbare verlichting.

Waarom deze lichtvisie?

Bij vele besturen is de bekommernis gegroeid om efficiënter om te gaan met openbare verlichting. Ze willen enerzijds het energiegebruik beperken en lichthinder en lichtvervuiling vermijden. Het West-Vlaamse platteland is nog een relatief donker gebied, en dat is een kwaliteit.

Maar waar is meer verlichting aangewezen, en waar kan het met minder? Hoe integreren we nieuwe toepassingen zoals dimmen, doven en nieuwe lichttechnologieën in onze opvattingen over hoe we moeten verlichten? Hoe garanderen we het best de sociale veiligheid? Hoe kan openbare verlichting de kwaliteit van de openbare ruimte op een hoger niveau tillen, en zorgen voor een aangenamer beleving van de ruimte?

Wat omvat deze lichtvisie?

Centraal is deze visie staat de code van goede praktijk: 14 heldere basisprincipes voor openbare verlichting, gegroepeerd voor negen types openbare ruimte.

Daarnaast worden voor een aantal types ruimten verlichtingsconcepten voor de (openbare) verlichting uitgewerkt: verbindingswegen, verkavelingen, fietspaden, bedrijventerreinen, etc. In de lichtvisie wordt een aantal doelstellingen en oplossingen geformuleerd en enkele technische richtlijnen voor toepassing in de praktijk meegegeven.

De lichtvisie is hierdoor een interessant werkdocument voor iedereen die betrokken is bij openbare verlichting.

Integratie Leiedaldprojecten

Op basis van de lichtvisie wil Leiedal de kwaliteit van de openbare verlichting in projecten waar Leiedal bij betrokken is op een hoger niveau brengen, bijvoorbeeld:

  • Dorpskernvernieuwingen, projecten waar Leiedal via projectregie ondersteunt, de opmaak van beeldkwaliteitsplannen ...
  • Bedrijventerreinen en woonprojecten. Zo zal onderzocht worden of Leiedal via de semi-openbare verlichting op Evolis (onder beheer van Leiedal) een voorbeeld kan stellen (dimming - doving). Ook zal bij reconversie van bedrijventerreinen gekeken deze nieuwe lichtvisie toegepast worden.

Publicatie

Er werd een brochure gemaakt en een publicatie:

De folder en de integrale lichtvisie zijn ook te verkrijgen bij de partners.