Intercommunale Leiedal

Opening Up

Opening Up is een Europees project (North Sea Region IVB) dat overheden en ondernemingen op een slimme manier wil laten werken met sociale media.

Domeinen

Opening Up is een project dat actief is op volgende domeinen:

  • burger-gecentreerde diensten (o.a. crowd-sourcing): ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening met behulp van sociale netwerken, crowd-sourcing en user-generated congtent
  • integratie van social media: nieuwe kanalen zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor plannen, leveren en opvolgen van gerichte dienstverlening bij overheid en ondernemingen
  • open data: stimuleren van het gebruik van open data en uitbouwen van betere en efficiëntere diensten op basis van bestaande data
  • geaccrediteerd opleidingsprogramma social media: op basis onderzoek bij academische partners en gespecialiseerde agentschappen wordt een train-the-trainer programma opgezet
  • verbreden van de Europese productencatalogus: verder bouwend op het werk van het Smart Cities project wordt de European Sevice List uitgebreid naar sociale media-kanalen
  • capaciteitsmeting sociale media: ontwikkelen van een Social Media Readiness Indicator en ontwikkelen van standaarden voor het grensoverschrijdend uitwisselen van overheidsdata

Transnationale leiding

Leiedal is lead partner voor een consortium van 8 partners. In grote lijnen is Leiedal verantwoordelijk voor:

  • Project management
  • Financieel management
  • Communicatie

Meer informatie

www.opening-up.eu

logo-Europe.gif logo-NSRP.gifOpeningUp_Logo