Intercommunale Leiedal

Memorandum Wonen Zuid-West-Vlaanderen

covermemorandum.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de evaluatie van het Woonregieboek, maakte Leiedal samen met de Provincie West-Vlaanderen en het Welzijnsconsortium het Memorandum Wonen op.

Deze publicatie schuift drie strategische acties naar voor om samen te werken aan een toekomstgericht wonen.

Ze spelen in op recente evoluties in de maatschappij en zorgen ervoor dat we als streek het verschil kunnen maken.

Wat is het Memorandum Wonen?

Het Memorandum Wonen stelt drie strategische acties voor het woonbeleid in de regio voorop:

  1. Strategisch beheer en regie van publieke gronden en panden
  2. Betaalbaar en kwalitatief huren (privaat en sociaal)
  3. Woonzorg op mensenmaat 

De publicatie kan u hier digitaal raadplegen: Memorandum Wonen Zuid-West-Vlaanderen, drie strategische acties voor een toekomstgericht wonen.

Het Memorandum is een gezamenlijke publicatie van Leiedal, het Welzijnsconsortium, de Provincie West-Vlaanderen en met de steun van Wonen Vlaanderen.

Doelgroep van deze publicatie zijn lokale beleidsmakers en woonactoren in Zuid-West-Vlaanderen.

Regio neemt engagement

Zowel Leiedal, het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen als de Provincie West-Vlaanderen zullen zich de komende jaren inzetten om deze acties op het terrein te helpen organiseren.

Waar wil uw lokaal bestuur werk van maken de komende legislatuur? Hoever staat uw lokaal bestuur bij elke actie? Waar zitten de noden en knelpunten? En in welke mate kunnen bepaalde aspecten intergemeentelijk georganiseerd worden?

Graag helpen we u bij deze analyse en bieden we ondersteuning bij de realisatie van de acties.

Info