Intercommunale Leiedal

Wonen

Leiedal streeft er naar een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod aan duurzame en betaalbare woongelegenheden in de regio te creëren.

Dit realiseren we op twee niveaus door:

1. het ontwikkelen van concrete woonprojecten 

2. het begeleiden van de gemeenten aan de hand van woonplannen en algemene beleidsondersteuning.