Intercommunale Leiedal

REFURB: energierenovatie van woningen over grenzen en regio's heen

Leiedal is partner in het Horizon 2020-project REFURB dat loopt van 2015 tot en met 2017. Binnen het project werkt de intercommunale mee aan een snellere en efficiëntere renovatie van ons verouderde woningpatrimonium. Voorbeelden van bij ons bieden een pak inspiratie voor partners van elders in Europa en omgekeerd.

Duurzame energieoplossingen in de regio met steun van Europa

Woningen zijn goed voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-West-Vlaanderen. Heel veel van die woningen zijn bovendien verouderd, waardoor warmte en energie letterlijk door ramen en deuren verdwijnen. Als we die vele verouderde woningen tegen 2050 bijna-energieneutraal (BEN) willen maken, dan moeten we nu ingrijpen en huiseigenaars warm maken om te investeren in een diepgaande energierenovatie. REFURB maakt het de huiseigenaar makkelijk om daarmee van start te gaan. Europese kennisuitwisseling en steun dragen hiertoe bij.

Ontzorging

In het kader van REFURB kende Europa eind 2014 meer dan een half miljoen euro toe aan het regionaal project Warmer Wonen. Binnen dat project slaat Leiedal samen met de 13 steden en gemeenten, kenniscentra, onderwijs en de bouwsector de handen in mekaar om de renovatie van woningen beter, sneller en efficiënter aan te pakken. In dat licht ontwikkelde Leiedal MijnEnergiekompas. Dat is een onlinetool waarmee je het energielabel van je huis kunt checken. Je krijgt meteen een grondig energieadvies op maat en ziet zo waar de voordelen liggen en welke energie-ingrepen je het best kunt uitvoeren. Wie vragen heeft, oplossingen zoekt of (totaal)begeleiding wil, kan terecht bij de RenovatieCoach. Met beide initiatieven willen Leiedal en haar partners ontzorging bieden om samen te (ver)bouwen aan een klimaatneutrale regio.

REFURB-conferentie 2017

‘Doe huiseigenaars een onweerstaanbaar aanbod.’ Dat is de slagzin van de REFURB-conferentie op 10 oktober in Brussel. Je komt er alles te weten over hoe je woningeigenaars ertoe kunt bewegen om over te gaan tot diepgaand renoveren. De uitnodiging en het programma vind je hier.

Meer info?

Dominiek Vandewiele (dominiek.vandewiele@leiedal.be) 056 24 16 16

www.go-refurb.eu