Intercommunale Leiedal

MijnGemeente: Gepersonaliseerde en locatiegebonden diensten en informatie

Update:

Op bestaande infrastructuur (DRK) worden informatie en diensten meer gepersonaliseerd aangeboden. Hierbij wordt ondermeer gewerkt met gegevens zoals leeftijd, locatie of eerder opgegeven voorkeuren.


Gepersonaliseerde diensten op het DRK-platform

Leiedal werkte voor de gemeenten een demo uit die de mogelijkheden van gepersonaliseerde diensten praktisch aantoont. Daarbij wordt vertrokken van de persoonlijke profielen aangemaakt door de geregistreerde gebruikers van de nieuwe websites. De demo’s werden gepresenteerd op de E-Government Academy over  “online personalised services” (mei 2009).

Deze nieuwe diensten zullen in de loop van 2011/2012 beschikbaar komen voor alle gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Intekenen voor specifieke nieuwsbrieven (reeds operationeel)
 • Aanbod diensten en informatie op basis van leeftijd en voorkeuren
 • Geo-informatie op basis van adres burger (“Mijn buurt”)
 • Berichtenservice bij evenementen, wegenwerken, incidenten
 • Vooringevulde formulieren (inmiddels operationeel)
 • Eid-integratie: een burger kan zijn persoonlijke account laten invullen met authentieke gegevens, waardoor de account op de website ook voor formele acties kan worden gebruikt

Locatiegebonden diensten en informatie

Leiedal ontwikkelde binnen Smart Cities een koppeling tussen Govmaps en Google Maps. Dit laat toe typische back office data (GIS) te koppelen aan een gekende en gebruiksvriendelijke interface (Google Maps).
Dit werd al ingezet voor volgende oplossingen en demo’s:

 • De nieuwe gemeentelijke websites : automatische vertaling van een authentiek adres naar een punt op een kaart
 • Consulteren van parkeerzones, gehandicaptenparkings en tariefzones (demo voor parkeerbedrijf Parko)
 • Consulteren van informatie relevant voor gezinnen (in ontwikkeling)
 • Verbetering van de functionaliteit van de Bedrijvengids.

20100102 - persbericht MijnGemeente.doc

Integratie elektronische identiteitskaart

In de loop van 2010/2011 werd de elektronische identiteitskaart geïntegreerd op het DRK-platform. Dit gebeurt op basis van het POGO-platform, dezelfde technologie waarop de contactendatabank wordt gebaseerd.

Door het gebruik van de identiteitskaart kan een gebruiker van het DRK-platform zijn profiel verrijken. Concreet wil dit zeggen dat een gebruiker zich registreert op een DRK-website, en vervolgens dit profiel kan bevestigen op basis van zijn of haar reële identiteit. Zo is de gemeentelijke administratie zeker van de identiteit van de persoon die gebruik maakt van de formulieren op DRK.

Deze oplossing heeft opmerkelijke voordelen op vlak van privacy en beveiliging:

 • er worden geen bevolkingsgegevens opgeslagen op het niveau van DRK
 • er worden geen rijksregisternummers uitgewisseld via formulieren en via de website
 • het rijksregister is niet leesbaar in de databank

De gemeenten zullen kunnen zien of een gebruiker al of niet zijn profiel heeft verrijkt met de authentieke gegevens van de identiteitskaart. Ook zal de gemeenten voor bepaalde formulieren de verrijking via Eid verplicht kunnen maken. Zo is de gemeenten telkens zeker van de identiteit van personen.

Schermafbeelding 2011-09-16 om 14.08.28.png