Intercommunale Leiedal

Energie

Evolis kindjes.jpg

De voorbije jaren is het thema energie bovenaan de agenda komen te staan. Denk aan de opkomst van windturbines en zonnepanelen, de aandacht voor energiebesparing, de discussies over de hoge energiekost, energie-armoede, etc.

Bovendien schuiven de Europese Unie, België en Vlaanderen ambitieuze doelstellingen naar voor om een CO2-reductie te realiseren door energiebesparing en een aangroei van hernieuwbare energie. Dit zal in de komende decennia een belangrijke impact hebben op onze steden, gemeenten, burgers en bedrijven.

Rol op drie niveaus

Leiedal wil energie als een geïntegreerd thema benaderen. Het raakt aan andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, woonbeleid, sociaal beleid, economisch beleid, landschap, etc. Leiedal isoleert energie niet van de beleidsdomeinen waarin het zo sterk verweven zit, maar gaat precies in op het samenspel.

Ten tweede gaat Leiedal in op de rol die gemeenten kunnen en moeten spelen binnen de energietransitie. Leiedal wil anticiperen op een aantal vraagstukken waar de steden en gemeenten mee geconfronteerd worden en op de vraag en hoe de energietransitie een toegevoegde waarde kan worden.

Ten derde heeft Leiedal aandacht voor de regionale dossiers die de gemeentegrenzen overschrijden en voor de dossiers waar ook aandacht moet zijn voor afstemming met andere belangrijke streekactoren.

Initiatieven Leiedal

In de periode 2010-2012 werkte Leiedal in samenspraak met regionale experten een voorstel voor een regionale energiestrategie uit. Dit biedt het kader om de verschillende initiatieven van verschillende gemeenten en streekactoren (waaronder Leiedal) te plaatsen (zie hieronder).