Intercommunale Leiedal

Leievallei en inrichtingsplan Guldenberg-Biezenveld

In de regionale groenstructuur vormt de Leievallei een belangrijke as. Om de toekomstige invulling te bepalen, heeft Leiedal in 2005 in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen een geïntegreerde gebiedsvisie opgemaakt voor de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk.

Inrichtingsplan Guldenberg-Biezenveld

In het licht van deze geïntegreerde gebiedsvisie, heeft Leiedal in 2008 een inrichtingsplan opgemaakt voor de deelgebied van de Leievallei in Lauwe-Wevelgem, met name Guldenberg-Biezenveld. Het inrichtingsplan wil het deelgebied transformeren tot een landschappelijk aantrekkelijk geheel waar zowel landbouwexploitatie, natuurontwikkeling als recreatie ten volle kunnen ontplooien. Door de nabijheid van bewoonde kernen, vervult dit gebied een belangrijke maatschappelijke functie als open ruimte waar het aangenaam vertoeven is.

In de nabijheid van het Kloosterhof (Wevelgem) wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan het opwaarderen van het erfgoed en het creëren van een ontmoetingsplaats met een versterking van de natuurwaarde van de Leieoevers en de vroegere meersen. Het bestaande Leiebos nabij de oude Leiearm zal verder uitgebreid worden met bos. Op de rechteroever blijft een open landbouwlandschap behouden met bijkomende landschapselementen en nieuwe natuurstapstenen.

Met dit plan willen Leiedal, de gemeenten, de Provincie en de Vlaamse diensten werken aan de uitbouw van een multifunctionele groene ruimte binnen een sterk verstedelijkte regio.