Intercommunale Leiedal

Landschapsontwikkeling

Landschapsontwikkeling

Ondanks de sterke bebouwing in onze regio, kunnen nog zeer waardevolle landschappen en open ruimtes waargenomen worden. Deze open ruimte concentreert zich voornamelijk rond onze waterlopen. Ze vraagt een integrale aanpak die bewust gecreëerd moet worden en waarbij een meerwaarde ontstaat voor zowel natuur, landschap, landbouw, recreatie als waterbeheer. Vanuit deze vaststelling heeft Leiedal de regionale groenstructuur ontwikkeld.

Daarnaast verleent Leiedal haar medewerking aan een aantal grensoverschrijdende landschapsprojecten met Wallonië en Frankrijk.