Intercommunale Leiedal

Milieu en natuur

Leiedal informeert, adviseert en begeleidt de gemeenten bij hun milieu- en natuurbeleid.

Enerzijds ondersteunt Leiedal de aangesloten gemeenten bij de uitbouw van hun lokaal milieubeleid, via een adequate dienstverlening en de ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking. Anderzijds evolueert de intercommunale naar een globale regionale aanpak van het milieubeleid, zelfstandig of samen met andere actoren zoals het provinciebestuur.

3.8.1. (C).jpg