Intercommunale Leiedal

Water

Het integraal waterbeleid is sinds enkele jaren grondig gewijzigd en een complex gebeuren geworden. Leiedal helpt de lokale besturen om taken uit te voeren die ze in het integraal waterbeleid opgelegd krijgen.

riolering5_0.jpg

Intergemeentelijke samenwerking

Om de lokale implementatie van het integraal waterbeleid te bevorderen en expertise te verzamelen, heeft Leiedal een 'intergemeentelijke werkgroep water' en het 'beleidsforum water' uitgebouwd voor de gemeenten. Deze fora richten zich respectievelijk tot de gemeentelijke diensten en bevoegde schepenen voor waterbeleid. Dit overleg heeft als doelstelling om de recente ontwikkelingen rond water en rioleringen te expliciteren en te bespreken.