MoFu - Verrijzeniskapel - Radial Archeology of the Place - Andrii Linik

MoFu - Verrijzeniskapel

Radial Archaeology of the Place -  radiale archeologie - is de belichaming van een historische, akoestische studie van het gebouw en zijn omgeving in de richting van 16 assen (de basis van hoe de kapel architecturaal in mekaar zit). Luistertochten langs die assen zijn zo opgevat om akoestische afdrukken te maken van de stedelijke ruimte en de kapel zelf, maar ook om bijzondere plekjes, ruimtes, voorwerpen en fragmenten die deel zullen uitmaken van de tentoonstelling te zoeken en te beschrijven.

Er wordt een interactief installatieobject gecreëerd, gebaseerd op de studie van het verleden, de ruimte, verhalen van mensen en gevonden voorwerpen of afbeeldingen bij het wandelen langs de assen. Door de elementen aan te raken, krijg je lagen klanken, beschrijvingen en verhalen te horen. Heel belangrijk om te weten is dat zowel het scheppingsproces als het resultaat van de residentie sowieso wordt gekleurd door in de onmiddellijke ruimte van de kapel te staan en met mensen te praten. Maar dat dompelt je dieper onder, het project wordt er alleen beter van en zo wordt de kapel onthuld.

MoFu - Andrii Linik

Meer over de Verrijzeniskapel / More about The Chapel of the Resurrection of Christ

Meer over Andrii Linik en het project / More about Andrii Linik and the project

Radial Archeology of the Place is the embodiment a historical, acoustic study of the building and its surroundings in the directions of 16 axes (which are the basis of the architectural solution of the chapel). Sound walks along the axes are aimed at forming acoustic casts from the urban space and the chapel itself, as well as the search and documentation of certain special places, spaces, objects, fragments that will be part of the exhibition.

Based on the study of history, space, stories of people and found objects or photographs from the walks on the axes, an interactive installation object will be created, touching the elements of which will allow you to listen to and layer sound experiences, descriptions and stories. It is also important to understand that being in the instant space of the chapel and talking to citizens can and will affect both the process of creation and the result of the residence, which, in my opinion, will only increase the nature of immersion and quality of the project and reveal the chapel.

The Chapel of the Resurrection of Christ in Kortrijk, despite the obvious visual resemblance and reference to the Church of the St. Louis Abbey, is perceived as a separate, conceptually independent building. Unlike the “original”, the building in Kortrijk, in my humble opinion, has a different architectural sensitivity – not only modernistic, but also medieval, especially – Gothic. Perhaps it is an attempt by an architect to combine the Modernism’s perception of architectural form as a sculpture with Gothic arches, stained glass and light, as in the local Church of Our Lady. Such architectural, spatial, stylistic, and conceptual combination of intertemporallity with sacral architecture is fascinating.

MoFu - Verrijzeniskapel - Andrii Linik

Logo Modernism for the Future