Intercommunale Leiedal

Aanleg nieuw bedrijventerrein De Pluim Zwevegem in de startblokken

Datum

Op maandag 8 mei gaven de intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur van Zwevegem groen licht aan aannemer Aswebo voor de infrastructuurwerken van het toekomstige bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem. Heel wat ondernemers staan nu al te popelen om zich op dit nieuwe hedendaagse bedrijventerrein te kunnen vestigen.

Zuurstof om te ondernemen in Zwevegem

Het nieuwe bedrijventerrein De Pluim biedt ruimte voor een 15-tal grote bedrijven, een 15-tal kmo’s en ongeveer 6 woningen met een atelier. De eerste realisatiefase die nu wordt opgestart, goed voor ca. 20 ha, is bestemd voor grote bedrijven (> 5.000 m²). Pakweg een jaar later volgt een tweede fase van ca. 4,5 ha. Hier komt ruimte voor kmo’s (< 5.000m²) en woningen met een atelier (ca. 900m²).

De Pluim in verandering

Op 8 mei strijkt aannemer Aswebo neer op de site.  Allereerst worden de rioleringen aangelegd,  daarna worden de waterbufferbekkens uitgegraven en start de uitvoering van de wegenis, de fietspaden en plantvakken.  Deze eerste fase omvat bijvoorbeeld meer dan 2,5 kilometer rioolbuizen, 1 km nieuwe wegen, 1,5 km afgescheiden fietspaden en 15.000 m² waterpartijen.

Na de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken volgt de aanleg van nutsvoorzieningen en het groen.

De totaliteit van de werken zal ruim anderhalf jaar in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Samen met studiebureau Arcadis en landschapsarchitect Paul De Roose ontwerpt Leiedal momenteel ook de tweede fase van het bedrijventerrein. Leiedal verwacht die werken te kunnen opstarten in de lente van 2018.

Vlot en veilig bereikbaar

Dankzij de ligging aan de gewestweg N391 is De Pluim vlot bereikbaar vanaf de E17. Het bedrijventerrein zal via een nieuwe centrale ontsluiting aantakken op de gewestweg.  Bovendien voorzien Vlaanderen en Leiedal op termijn ook verkeerslichten op het nieuwe kruispunt om vlot en veilig verkeer te garanderen.

Ook de 2 à 3 bedrijven met toonzaal, kantoor of woning langs de Harelbeekstraat blijven voor vrachtverkeer enkel bereikbaar via de lusvormige weg.

Verschillende veilige fietspaden doorkruisen het bedrijventerrein, zodat buren en werknemers vlot Kortrijk en Zwevegem kunnen bereiken.

Tussen De Pluim en de Hinnestraat ontwikkelt Leiedal momenteel ook de woonzone Losschaert. De zone met woningen en een atelier vormt een geleidelijke overgang tussen wonen en werken: vrachtwagens kunnen het atelier uitsluitend bereiken via de bedrijvenzone en de woning is enkel via de woonzone bereikbaar.

 

Kwalitatieve groene inrichting 

Imposante waterbufferbekkens langs de N391, strakke bomenrijen, natuurlijk aangelegde bermen, uniforme parkeervakken en een dicht groenscherm langs de bestaande bewoning dragen bij tot een sterke beeldkwaliteit en een aangename leef-en werkomgeving voor toekomstige bedrijven en de aanliggende woningen.

Een gescheiden rioleringsstelsel zorgt voor afzonderlijke afvoer van afval- en regenwater. 

Grote interesse in De Pluim

Ongeveer 140 bedrijfsleiders toonden de voorbije jaren interesse in De Pluim. Momenteel actualiseert Leiedal al deze ruimtevragen. In samenspraak met het gemeentebestuur van Zwevegem start Leiedal dit najaar de verkoopgesprekken met een aantal grote bedrijven. De verkooppromotie voor kmo’s en woningen met een atelier volgt binnen een jaar.

Contact en info

Alle informatie over De Pluim vind je via www.leiedal.be/bedrijventerrein/depluim 

Verkoop: cindy.deglorie@leiedal.be, tel. 056 24 16 16
Projectcoördinator: tine.claeys@leiedal.be, tel. 056 24 16 16