Intercommunale Leiedal

Anzegemnaar bedenkt naam nieuw bedrijventerrein: De Voerman

Datum

Eind 2016 kocht Leiedal op vraag van de gemeente Anzegem de voormalige betonproductiesite Douterloigne. De site van 5 hectare krijgt een nieuwe invulling met ruimte voor werken, wonen en publiek groen. Vandaag worden de nieuwe naam van het project en de winnaar van de naamgevingswedstrijd bekendgemaakt.

130 inzendingen, 1 winnaar

De intercommunale ging samen met het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe ronkende naam voor de voormalige betonproductiesite in de Heirweg in Anzegem. Dat was meteen de aanleiding voor een naamgevingswedstrijd. 75 enthousiaste Anzegemnaren kropen in de pen en vonden hun weg naar een van de ideeënbussen in het gemeentehuis of bij de lokale handelaars. Uit die bussen kwamen ruim 130 naamsuggesties.

De nieuwe naam moest een positieve uitstraling hebben, sterk klinken en de kwaliteit en de ambities van het toekomstige bedrijventerrein onderstrepen. Een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, Leiedal en het bedrijf Douterloigne, beoordeelde alle inzendingen aan de hand van de selectiecriteria en de motivaties. Uit de top 7 die werd voorgelegd aan het gemeentebestuur haalde “De Voerman” uiteindelijk de finish.

Vanwaar De Voerman?

De naam verwijst naar de vroegere herberg in de Vichtsesteenweg. Die was gehuisvest in het gebouw van Denis Douterloigne, kolenhandelaar, herbergier en voorouder van de huidige familie Douterloigne. De nieuwe naam “De Voerman” wordt meteen doorgetrokken naar de straatnaam van het bedrijventerrein. Op die manier kunnen bezoekers en leveranciers het bedrijventerrein eenduidig en vlot met de gps vinden. 

Inzender Geert Titeca, uit Anzegem, ontving als winnaar een Anzegembon ter waarde van 50 euro van het gemeentebestuur en een goodiebag van Leiedal.

Bedrijventerrein De Voerman 

De site wordt omgevormd tot een gemengd project waar het aangenaam is om te werken, te wonen en te ontspannen. Een groot deel van het terrein zal plaats bieden aan 8 tot 10 kleine en ambachtelijke bedrijven, al dan niet met een bedrijfswoning. De vraag naar kavels voor kmo’s blijft groot in de regio.

Ondertussen treft Leiedal de nodige voorbereidingen voor deze herontwikkeling. De sloopwerken zullen in de loop van 2018 worden uitgevoerd door Bureau Cnockaert uit Kortrijk. Studiebureau Arcadis uit Brussel zal samen met ontwerpbureau Cluster uit Antwerpen instaan voor het ontwerp van de publieke ruimtes zoals de wegen, groenvoorzieningen, het woonerf, etc. Die werken zijn voorzien in 2019. De eigenlijke verkoop van de bedrijfsgronden start zodra de infrastructuurwerken klaar zijn.