Intercommunale Leiedal

Bedrijventerrein Groenbek feestelijk geopend

Datum

In juni 2010 kocht Intercommunale Leiedal in opdracht van het Waregemse stadsbestuur een groot deel van de vroegere site van Bekaert Textiles op. Sindsdien onderging het domein een ware metamorfose. Groenbek, zo heet het gloednieuwe bedrijventerrein intussen, is goed voor 14 hectare ruimte om te ondernemen en ongeveer één hectare natuurgebied. Op donderdag 6 juli knipte Leiedal samen met de stad en de ondernemers plechtig het lint uit matrasstof door, een knipoog naar het verleden van de site. Ook voor de buren was het de start van een feestelijke opening, georkestreerd door de prettig gestoorde Productions & Zonen. 

Leiedal maakt ambitie waar

Op meerdere vlakken kan de realisatie van Groenbek een succes worden genoemd. Zo past het project voor Intercommunale Leiedal perfect binnen een langetermijndoelstelling. “Bij de creatie van nieuwe ruimte om te ondernemen zet Leiedal steeds meer in op reconversie van oude bedrijfsgronden. Op die manier hoeven we de open ruimte die ons nog rest niet onnodig aan te snijden,” aldus voorzitter Koen Byttebier. “Tegen 2019 willen we 60 % van de nieuwe ruimte om te ondernemen uit hergebruik, verdichting en reconversie halen. Van dat laatste is Groenbek natuurlijk een prachtig voorbeeld.” 

De eerste sloopwerken dateren van 2013. Aannemer Devagro, studiebureau Demey en landschapsarchitect Thiers zorgden daarna voor de aanleg van rioleringen en infrastructuur. De totale transformatie van de site die daarop volgde – en die ongeveer drie jaar in beslag nam – resulteerde in een kwalitatief bedrijventerrein dat voldoet aan de wensen van iedere ondernemer. 

Door de grote interesse van kandidaat-kopers besloot Leiedal na overleg met de stad Waregem om de verkoop te versnellen en niet te wachten op de volledige afwerking van de site. Het was de eerste keer dat Intercommunale Leiedal een verkoop op plan organiseerde. En met succes. 

Groenbek, groene bedrijvenzone

Op Groenbek is plaats voor kmo’s die op zoek zijn naar een perceel van maximum één hectare en voor kantoren tot maximaal 500 m². Vandaag, pakweg twee jaar na de eerste verkoop, is de site zo goed als volledig uitverkocht. Het is dan ook met gepaste trots dat Stad Waregem en Intercommunale Leiedal 15 nieuwe bedrijven verwelkomen. Sommige hebben intussen een nieuwe thuishaven gevonden op Groenbek, andere volgen in de nabije toekomst. 

Momenteel is er nog 16.500 m² als kmo-grond beschikbaar. In de kantorenstrip zijn nog slechts twee kavels te koop en van de drie bestaande gebouwen die behouden bleven, is het stukkenmagazijn ondertussen verkocht aan firma De Soete. Na een smaakvolle opknapbeurt staat dit gebouw zeker zijn mannetje tussen de andere realisaties. Ook de spinnerij en de twijnzaal hopen binnenkort een nieuwe eigenaar te vinden. 

Impuls voor de stad

Ook de stad Waregem blikt tevreden terug op de voorbije zeven jaar. Enerzijds biedt Groenbek een antwoord op de nood aan ruimte om te ondernemen in Waregem. Anderzijds werkte de stad uitstekend met Leiedal samen met het oog op een kwalitatieve en duurzame herinrichting. 

Het stadsbestuur schenkt in dit verhaal ook maximale aandacht aan een leefbare buurt. Eerst en vooral door een milieubelastende industriezone om te vormen tot een aantrekkelijke kmo-zone. Zo is er de natuurlijke overgang tussen magazijnen en woningen, wat zowel voor bewoners als voor werknemers een meerwaarde betekent. Ten tweede wil de stad zwaar verkeer en sterke verkeersgenererende bedrijven mijden. En tot slot is er de herinrichting van de Hoogmolenstraat met fietssuggestiestroken en stroken voor alternerend parkeren, om zo de veiligheid en de mobiliteit te optimaliseren. 

“Als bestuur geloven we in een goede dynamiek tussen het nieuwe bedrijventerrein en de aanliggende buurt. De fiets- en wandellussen en het parkgebied zullen hier ongetwijfeld toe bijdragen,” zegt schepen Kristof Chanterie. “Ook een constante dialoog met de burger is belangrijk. Zo gaan we binnenkort in op de vraag van de buurt om in de natuurzone ook een petanquebaan aan te leggen. Daarom vonden we het ook zo belangrijk om de buren bij deze opening te betrekken. Om hen te bedanken voor hun geduld en verdraagzaamheid tijdens de werken, wat toch niet altijd even evident is…” 

Meer info

Tine Claeys, projectleider: tine.claeys@leiedal.be | 056 24 16 16
Cindy Deglorie, sales project manager: cindy.deglorie@leiedal.be | 056 24 16 16

Zie ook: www.leiedal.be/groenbek