Intercommunale Leiedal

BISEPS: samen sterk met duurzame energie

Datum

Met het internationale BISEPS-project balt Leiedal de spieren om meer hernieuwbare energie te produceren op bedrijventerreinen. Op donderdag 9/11 organiseerde de intercommunale een info- en netwerkmoment voor de bedrijven op Kortrijk-Noord en Harelbeke-Zuid, met tekst en uitleg over wat Leiedal voor hen kan doen om hun bedrijf warm te maken voor een (gedeeltelijke) omschakeling naar hernieuwbare energie: een win-win voor de bedrijven, het klimaat en de regio.

Minder koolstofdioxide: meer zuurstof voor klimaatneutrale regio

Minder CO2 geeft ons een pak meer zuurstof om de klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2020 willen we immers 20 percent minder CO2 in de lucht en in 2050 moeten alle 13 steden en gemeenten in de Leiedalregio klimaatneutraal zijn. Bedrijventerreinen spelen daarbij een grote rol door hun omvang en de clustering van bedrijven. In de Waak in Kuurne nodigde Leiedal de bedrijven op de proefterreinen Kortrijk-Noord en Harelbeke-Zuid daarom uit voor een informatie- en netwerkmoment.

Vraag en antwoord

Wil een bedrijf wel investeren in hernieuwbare energie, maar vindt het de tijd niet om daar werk van te maken?  Heeft een bedrijf warmteoverschotten die het zelf niet kan benutten? Wil een ondernemer graag zonnepanelen, maar stoot hij op beperkingen of mist hij technische ondersteuning? Kunnen windturbines op het terrein winst betekenen voor meerdere bedrijven? Is een warmtenet een haalbare kaart? Hoe werkt een energiecoöperatie en hoe kun je samen investeren?

Op al deze vragen en meer gaf Leiedal antwoord met goede voorbeelden, een toelichting bij het gevoerde onderzoek op de terreinen, de voorstelling van nieuwe projecten en acties, en een dialoog met het publiek om mogelijke samenwerkingsvormen te verkennen. Na de infosessie konden de aanwezigen duurzame contacten leggen met experts en collega-deelnemers.

De volledige presentatie kun je hier nalezen:  presentatie

Biseps: armkracht voor een gespierd groen imago

Het project-BISEPS gaat intussen verder. Het loopt van 2016 tot 2020 en wordt geleid door Leiedal, samen met 7 partners uit België, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. Het wordt meegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen. Om projecten te realiseren die rechtstreeks bijdragen aan een van de doelstellingen, zoals koolstofarme technologieën, kunnen Leiedal en haar partners gebruik maken van cofinanciering tot maximaal 60% van het totale projectbudget.

Meer over BISEPS vind je  hier.