Intercommunale Leiedal

Eurometropool zoekt coördinator

Datum

De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai zoekt een coördinator (m/v)

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is met haar 2 miljoen inwoners de grootste Europese grensoverschrijdende metropool. De Eurometropool, de eerste EGTS in Europa, verenigt 14 Franse en Belgische institutionele partners, namelijk:

 

 

Aan Franse zijde:

 • de Staat
 • de Région Hauts-de-France
 • het Département du Nord
 • de Métropole Européenne de Lille

Aan Belgische zijde:

 • de federale Staat
 • het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
 • de Provincie West-Vlaanderen
 • de intercommunale Leiedal, namens de gemeenten van het arrondissement Kortrijk
 • de intercommunale WVI, namens de gemeenten van de arrondissementen Roeselare, Ieper en Tielt
 • Wallonië
 • de Fédération Wallonie-Bruxelles
 • de Provincie Henegouwen
 • de intercommunale IDETA, namens de gemeenten van het arrondissement Tournai, behalve de gemeente Estaimpuis, en van het arrondissement Ath, evenals de gemeenten Lessines, Silly en Enghien
 • de intercommunale IEG, namens de gemeenten van het arrondissement Mouscron en de gemeente Estaimpuis

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai streeft ernaar deze regio, met haar vele administratieve, politieke en culturele grenzen, op een coherente manier uit te bouwen door haar diversiteit als troef uit te spelen. De hoofdopdracht van dit vernieuwende overleg- en bestuursorgaan bestaat erin op een concrete en snelle manier tegemoet te komen aan de noden van de inwoners en zich te profileren als een actor ten dienste van de economische en sociale ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio. Daartoe zal de Eurometropool een efficiënte en coherente grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en ondersteunen binnen de desbetreffende regio.

Basisdoelstellingen

 • De versterking van de samenwerking binnen een coherente regio is het gemeenschappelijke streefdoel van de 14 partners. De strategie van de Eurometropool concentreert zich rond 3 prioritaire thema’s: economische ontwikkeling, verband werk-opleiding en duurzame ontwikkeling (incl. duurzame mobiliteit). 
 • De politieke animatoren/animatrices en de animatoren/animatrices uit het maatschappelijk middenveld sturen de thema’s aan en brengen op het Bureau en de Algemene Vergadering van de Eurometropool verslag uit over de voortgang.
 • Om het politieke en technische overleg en de link met het Forum van het maatschappelijk middenveld te organiseren, en om de strategie van de Eurometropool te concretiseren, heeft de EGTS een technisch team opgericht (het Agentschap van de Eurometropool), bestaande uit acht personen.

Binnen het Agentschap van de Eurometropool staan 3 coördinatoren in voor de aansturing van deze 3 prioritaire thema’s en 9 acties

1. Functie

 • De werkzaamheden (van concept tot operationalisering) van een of meerdere Actiegroepen coördineren in het kader van de prioritaire thema’s, samen met de animatoren/animatrices van de Actie, alsook met alle strategische, technische, institutionele instellingen of middenveldorganisaties.
 • De agenda voorbereiden en voorstellen, en het overzicht opmaken van de beslissingen genomen tijdens de vergaderingen van de Actiegroepen. 
 • De transversaliteit verzekeren tussen de peters en meters van de actie (politieke peters/meters en peters/meters uit het middenveld) met de andere actiegroepen van de Eurometropool, alsook met de partners.
 • De politieke animatoren/animatrices of animatoren/animatrices uit het middenveld begeleiden bij de implementatie en coördinatie van de “Actiegroepen”.
 • De actoren die bij de uitvoering van de acties betrokken moeten worden, met elkaar in contact brengen.
 • Een communicatieplan (met inbegrip van een mediaplan) opstellen voor elke actie, in samenwerking met de communicatiemedewerker en de leden van de Actiegroep.
 • Voorstellen voor nieuwe projecten formuleren.
 • De actoren in kaart brengen en mobiliseren om de projecten te lanceren, en hen begeleiden bij de lancering van hun project.
 • De Europese programma’s opvolgen die verband houden met de operationele projecten, en helpen om potentiële projectpartners elders in Europa met elkaar in contact te brengen.
 • Documenten vertalen en/of de vertalingen nalezen.
 • Samen met de partners de voortgang van de acties opvolgen in de algemene opvolgingstabel en instaan voor de interne en externe communicatie over de voortgang.
 • Transversale samenwerking binnen het Agentschap om bij te dragen aan: het dienstenaanbod van het Agentschap ten behoeve van zijn partners, de dagelijkse werking van het Agentschap en de statutaire werking van de EGTS

2. Vereiste competenties en kwalificaties

 • U beschikt over een masterdiploma binnen een relevant vakgebied of kunt blijk geven van een degelijke gelijkwaardige beroepservaring.
 • U hebt bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring met de coördinatie van verschillende publieke en/of private actoren, met territoriale strategische ontwikkeling en met grensoverschrijdende samenwerking.
 • U hebt minimum 5 jaar ervaring met de coördinatie van reflectieprocessen en acties met het maatschappelijk middenveld.
 • Ook al kan expertise in bepaalde specifieke domeinen een troef zijn, toch zijn we op de eerste plaats op zoek naar all round professionals die zich bereid tonen werkzaamheden betreffende complementariteit, bundeling en integratie met belangstelling te begrijpen, aan te leren, te analyseren, te synthetiseren en uit te voeren.
 • U bezit uitstekende relationele vaardigheden, meer bepaald op het vlak van coördinatie, projectbeheer en het beheer van projectteams.
 • U bent in staat meerdere werkmethoden te hanteren om met uw partners samen te werken (co-productie en co-creatie met verschillende partners); u kunt vergaderingen leiden.
 • U kunt gemeenschappelijke analyses tussen actoren coördineren en partnersystemen beheren en aansturen.
 • U kunt evaluatiesystemen ontwerpen en beheren.
 • U bent in staat politieke en strategische krachtlijnen om te zetten in actieprogramma’s, en syntheses, nota's en andere ondersteunende documenten op te stellen.
 • U bent in staat uw tools en stijl af te stemmen op de verschillende doelgroepen.
 • U hebt uitstekende redactionele vaardigheden.
 • U heeft niveau B2 behaald van de tweede taal van de Eurometropool (Frans/Nederlands); bij gebreke hiervan dient dit niveau binnen een termijn van 3 maanden te worden behaald na een opleiding die door de Eurometropool ten laste zal worden genomen. Voor meer info over de vereiste niveaus (gemeenschappelijk referentiekader van de talen van de Raad van Europa)
 • U hebt een goede kennis van het Engels.
 • U beschikt over een gedegen informaticakennis (Word, Excel, PowerPoint …).
 • U bent een teamplayer en hebt oog voor het algemene belang.
 • U bent in staat de uit te voeren taken te verdelen, te prioriteren en in te plannen; u kunt delegeren, doorverwijzen en conflicten beheren.
 • U bent stressbestendig en een doorzetter; u weet te motiveren, ook in moeilijke situaties.
 • U bent in het bezit van een rijbewijs B. 

3.      

Aard van het arbeidscontract

 • Voor niet-vastbenoemde ambtenaren (F): contract van bepaalde duur (drie jaar), verlengbaar.
 • Voor vastbenoemde ambtenaren (F): contract van onbepaalde duur of eventueel mogelijkheid om ter beschikking te worden gesteld door de overheid van oorsprong
 • Voor vastbenoemde en niet-vastbenoemde ambtenaren (B en andere): contract van onbepaalde duur

4.      

Plaats

Het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Doorniksestraat, 63 – 8500 Kortrijk) bevindt zich op 5 min. (te voet) van het treinstation (traject Lille-Kortrijk: 30 min. – traject Tournai-Kortrijk: 30 min.).

Interesse?

Indienen van de kandidaturen: 27 oktober 2017, om 8u. De kandidatuur omvat: 

 • een motivatiebrief met een vertaling ervan in de tweede taal van de Eurometropool.
 • een cv

De kandidaturen dienen te worden verstuurd naar volgend adres:

Dhr. Vincent Van Quickenborne
Voorzittter Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Doorniksestraat 63
BE-8500 Kortrijk 

Een kopie dient verplicht te worden verstuurd per e-mail aan Loic.delhuvenne@eurometropolis.eu