Intercommunale Leiedal

Europees project iAge helpt ouderen in het digitale tijdperk

Datum
Comments

Tegen 2030 zal het aantal 65-plussers in Europa gestegen zijn met meer dan vijftig procent. De Europese Unie ziet dit niet als een probleem, maar als een opportuniteit. De senioren zijn gezonder, mobieler en actiever dan ooit. Deze doelgroep heeft het wel vaak lastig om hun weg te vinden in de digitale snelweg van het internet en de sociale media.

Het traditionele model om ouderen een soort ‘gecentraliseerde training’ aan te bieden is al lang niet meer houdbaar. Dit komt omdat de cursussen die aangeboden werden vijf jaar geleden, al lang niet meer relevant zijn voor de technologie van vandaag.

GEZONDE ACHTERDOCHT

In augustus 2010 besloot Europa om de Digitale Agenda op te richten. Via deze agenda wil Europa een lijst met doelstellingen bereiken tegen 2020. Dit is slechts één van de zeven initiatieven van de ‘Europa 2020’-strategie. Via deze agenda wil Europa een digitale, eengemaakte markt creëren die duurzaam en economisch is maar ook sociale voordelen brengt.
“We leven in een tijd waar ICT en internet overal  is geïmplementeerd, denk maar aan werk, vrije tijd, sociaal contact, … Als je je kind enkel via het internet kunt inschrijven voor een sportkamp, of je kunt enkel online solliciteren, dan is het van cruciaal belang dat iedereen daar toegang tot heeft,” zegt Justien Jonckheere, projectverantwoordelijke social & e-inclusion bij Mentor VZW. Deze organisatie is één van de partners voor het iAge project. Mentor VZW is een centrum voor opleiding, begeleiding, oriëntering en advisering van werkzoekenden en werknemers
Ouderen hebben vaak een gevoel van achterdocht bij technologie, zegt Ryan Heath, woordvoerder van Neelie Kroes, Europees commissaris voor de digitale agenda.  “Wanneer je ouder bent, heb je al wat meer gezien. Ook de nadelen van technologie: kernwapens zijn daar een goed voorbeeld van. Technologie is ook een woord dat gebruikt wordt voor iets dat je niet in je dagelijkse leven gebruikt. We moeten het ‘demystificeren’. Mensen mogen kritisch zijn maar ze moeten hun positie kunnen verdedigen.”

DIGITALE INCLUSIE NAAR DOELGROEP

Bij Mentor vzw loopt het project iAge. Dit project wil de dienstverlening aan oudere mensen verbeteren. Dit gebeurt onder meer door het stimuleren van sociale e-inclusie, actieve participatie aan de arbeidsmarkt en inzet van ICT bij het uitwerken van diensten en voorzieningen voor thuiswonende bejaarden. iAge overkoepelt partners uit tien regio’s in zes landen. Samen met de intercommunale Leiedal probeert Mentor VZW de doelstellingen in Zuid-West-Vlaanderen te realiseren.
 “Er is dus zeker veel aandacht voor het onderwerp vanuit Europa maar toch zijn de toegekende middelen voor toegankelijke trainingen en workshops voor senioren nog altijd te beperkt om iedereen, en zeker de meest kwetsbare groepen te bereiken. Daarvoor is een integrale en intensieve aanpak nodig met voldoende opvolging en herhaling, op toegankelijke locaties en met voldoende ondersteuning van een professionele begeleider. Projectmiddelen voldoen vaak voor een testfase en bereiken van enkele groepen, maar zonder structurele middelen kunnen deze projecten niet verdergezet worden, de initiatieven vallen dus vaak volledig op de schouders van vrijwilligers,” zegt Justien Jonckheere.
Technologie verandert elke dag en de gebruiksvriendelijkheid is niet altijd verzekerd. Daarom proberen de medewerksers van Mentor vzw vooral met tablets te werken. “Die toestellen zijn minder intimiderend, ze werken intuïtiever en de mensen hebben minder het gevoel dat ze er iets fout kunnen mee doen,” zegt Justien Jonckheere.
“Het is de natuurlijke vooruitgang”, vertelt Ryan Heath, “sommige technologiebedrijven onderzochten de voorbije jaren uitgebreid hoe mensen met technologie omgaan en als ze slim zijn, passen ze zich daaraan aan. Apple is hier zeer goed in. Het punt is, als zelfs een tweejarige peuter met een tablet kan werken, is het niet omdat het kind super slim is, maar omdat de technologie zo ontworpen is dat zelfs een kind van twee ermee kan werken, maar niet alleen voor kinderen, het is ook ideaal voor ouderen. Technologie weerspiegelt het menselijk gedrag.”

JEAN LAMBERT: “WE KUNNEN WEL NOG WAT LEREN.”

Denk je dat Europa het einddoel van 2020 zal halen?
Het is mogelijk maar alleen maar als we blijven investeren in toegang tot technologie. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze de nodige vaardigheden en zelfvertrouwen hebben om de programma’s naar hun hand te kunnen zetten.

Veel oudere mensen hebben vooroordelen van technologie, maakt dit het einddoel niet moeilijker?
Ja, het maakt het wel moeilijker. Maar het zijn niet alleen de vooroordelen: mensen willen het gevoel hebben dat hun informatie veilig is – of dat nu financiële of persoonlijke informatie is – en dat ze geen slachtoffer worden van fraude. Technologie verandert ook zeer snel en dat kan mensen het gevoel geven dat ze achterop blijven.

Zijn de mensen bang van de technologie door de media of door het feit dat ze er niet mee opgegroeid zijn?
Ik, persoonlijk, denk niet dat de media de precieze oorzaak is. Maar ze zijn ook niet altijd neutraal. Er is altijd wel een element tussen landelijke en stedelijke gebieden dus er is wel een probleem voor toegankelijkheid en bekendheid bij betrokken. Zelfs landen dat een relatief goede infrastructuur hebben, kunnen ook problemen ondervinden in bepaalde gebieden of sociale groepen.

Denk je dat Europa genoeg aandacht geeft aan dit thema
Ik denk dat Europa wel bewust is van de problemen maar sommige nationale overheden moeten nog veel doen om hun achterstand in te halen. We kunnen nog wat leren van sommige ontwikkelingslanden!

  • Tekst: Géraldine Carrette (Howest)
  • Foto: op het evenement Struikelblok ervaren studenten hoe het is om afhankelijk te zijn

Reacties