Intercommunale Leiedal

Expo Schelde, Stroom in verandering in Spiere

Datum

Ben je altijd al benieuwd geweest om 13.000 jaar terug kijken in de woelige geschiedenis van de Schelde? Dankzij het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn, de Universiteit Gent, zuidwest en intercommunale Leiedal kan dat! Van 29 april tot 11 mei 2018 kun je elke dag tussen 10 en 18 uur terecht in de Heilig Hartkerk van Spiere voor de gratis expo 'De Schelde, Stroom in verandering'. Dankzij de resultaten van grootschalige opgravingen en gedetailleerd archeologisch onderzoek in Kerkhove in opdracht van De Vlaamse Waterweg NV, vertelt de expo je aan de hand van prachtige reconstructies het verhaal van het Scheldelandschap van de voorlaatste ijstijd tot en met de middeleeuwen. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de unieke archeologische site in Spiere, ‘De Hel’.

Mens, landschap en klimaat van prehistorie tot nu

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent en GATE-archaeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers van de Boven-Schelde. Het doel voor ogen was eenvoudig maar daarom niet minder uitdagend: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang metersdiep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van start gingen. Het terreinwerk is afgerond en de resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13.000 jaar, laat toe het verleden van de Schelde te herschrijven, of op zijn minst te bekijken door een andere bril. De tentoonstelling biedt een unieke inkijk in het verhaal van de Schelde van het ontstaan van de ‘Oer’-Schelde zo’n 250.000 jaar geleden tot de Schelde als dynamische handelsader in het middeleeuwse landschap van Vlaanderen.

Opening met lezing op zondag 29 april

Beeld je in: 6.000 jaar geleden, een dens en rijk bos van eik, linde, olm, hazelnoot en els bevolkt de plek langs de Schelde die we nu kennen als Spiere. De allereerste boeren in de streek laten er hun sporen na. De keuze voor De Hel lijkt niet toevallig: in de nabijheid van de Spierebeek en de Schelde. Op een lichte, vruchtbare zandlemige rug heb je steeds droge voeten en biedt de omgeving een natuurlijke bescherming. Tijdens de officiële opening van de tentoonstelling op zondag 29 april vertelt Dr. Bart Vanmontfort (KULeuven) je om 11 uur alles over Spiere als archeologische site en het belang daarvan voor de regio. Je ontdekt er de imposante omwalling en de vondsten die Spiere vandaag tot een belangrijke archeologische plek maken.

Praktische info

De expo is elke dag van 29 april tot en met 11 mei tussen 10 en 18 uur gratis te bezoeken in de Heilig Hartkerk van Spiere-Helkijn, Robecijnplein 13.


Reconstructiebeeld van de Oer-Schelde, zo’n 250.000 jaar geleden. Grassen, kruidige planten, mammoeten, wolharige neushoorns, rendieren en Neandertalers bevolken het gebied. © Ulco Glimmerveen voor De Vlaamse Waterweg NV

Meer informatie?

Bram Lattré, onroerenderfgoed@leiedal.be, tel. 056 24 16 16
Tijs De Schacht, tijs@zuidwest.be, tel. 056 24 16 16